Sidebar

Bộ môn Công nghệ Thông tin - Khoa Điện - Điện tử cùng NFQ Asia tổ chức Tedtalk “Tính năng mới của .NET 6/ C# 10” cho sinh viên

Nhằm giới thiệu công nghệ mới cho sinh viên ngành Công nghệ Thông tin, vào ngày 30/10/2021 Bộ môn Công nghệ thông tin phối hợp với Công ty NFQ Asia tổ chức Tedtalk “Tính năng mới của .NET 6/ C#10”.

Nhằm giới thiệu công nghệ mới cho sinh viên ngành Công nghệ Thông tin, vào ngày 30/10/2021 Bộ môn Công nghệ thông tin phối hợp với Công ty NFQ Asia tổ chức Tedtalk “Tính năng mới của .NET 6/ C#10”. 
NFQ Asia là công ty có hơn 15 năm phát triển và đã có mặt tại 2 thành phố lớn ở Việt Nam là Đà Nẵng và Sài Gòn với hơn 200 nhân viên làm việc trên 35 dự án và đang phát triển không ngừng để mở rộng quy mô. Tedtalk là những bài diễn thuyết mang tính truyền cảm hứng được ghi lại tại các sự kiện của TED (Technology – Entertainment – Design), đây là hoạt động thường xuyên được NFQ Asia phối hợp với các trường đại học tổ chức.
Tedtalk “Tính năng mới của .NET 6/ C#10” lần này có sự góp mặt của bà Đinh Thị Phương Thúy - HR NFQ Đà Nẵng và ông Jan Moser - Kỹ sư cao cấp của NFQ Châu Á. 

42.jpg
Ông Jan Moser trinh bày về tính năng mới của .NET 6/ C#10 
Ông Jan Moser đã giới thiệu cho các sinh viên Công nghệ Thông tin các nội dung liên quan đến .NET 6/ C#10 như: Minimal APIs; .NET MAUI (Multi-Platform UI, UI Apps for MacOS, Android or Linux written in .NET); Vấn đề về sử dụng toàn cầu và tuyên bố liên quan; SDK Workloads; Tương lai của C# 10. Những nội dung trình bày của ông Jan Moser mang tính chất định hướng về công nghệ, được các sinh viên quan tâm và đặt ra nhiều câu hỏi thảo luận. Đặc biệt là, ông Jan Moser đã demo một số code minh họa cho tính năng mới của .NET 6/ C#10.

72.jpg
Ông Jan Moser demo một số code minh họa cho tính năng mới của .NET 6/ C#10

182.jpg
Bà Đinh Thị Phương Thúy trình bày các vấn đề liên quan đến thực tập
Bà Đinh Thị Phương Thúy đã giới thiệu về hoạt động của NFQ Đà Nẵng và các thông tin về tiêu chuẩn tuyển thực tập sinh của công ty; NFQ Đà Nẵng mong muốn được hợp tác với các trường đại học để tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội được nắm bắt công nghệ mới và trải nghiệm thực tập tại công ty.
Trong thời gian qua, ngành Công nghệ Thông tin được nhiều sinh viên theo học, vì thế Bộ môn Công nghệ Thông tin - Khoa Điện - Điện tử thường xuyên tổ chức các hoạt động seminar, tedtalk, internship cho sinh viên để nâng cao chât lượng dạy và học gắn với hoạt động doanh nghiệp, tăng thêm cơ hội học tập kinh nghiệm thực tiễn của sinh viên. Nhiều doanh nghiệp đã có hợp tác với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, trong đó NFQ Đà Nẵng là đơn vị đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với Trường, nhiều hoạt động phối hợp giữa hai bên sẽ tiếp tục thực hiện trong thời gian đến.

nen.jpg
Một buổi học do chuyên gia của doanh nghiệp giảng dạy cho sinh viên ngành Công nghệ Thông tin 
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

20200716_092805.jpg
Sinh viên ngành Công nghệ Thông tin Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật báo cáo thực tập tại doanh nghiệp

TRUNG TÂM HỌC LIỆU VÀ TRUYỀN THÔNGCác bài khác...