Sidebar

Phát biểu cảm nghĩ của các Tân Thủ khoa và các nữ sinh viên đạt điểm cao khóa tuyển sinh 2021

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng giới thiệu phát biểu cảm nghĩ của các Tân Thủ khoa và các nữ sinh viên đạt điểm cao khóa tuyển sinh 2021.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng giới thiệu phát biểu cảm nghĩ của các Tân Thủ khoa và các nữ sinh viên đạt điểm cao khóa tuyển sinh 2021. Trong MV này là phát biểu của 2 Thủ khoa: sinh viên Nguyễn Khánh Đức và Nguyễn Văn Phong - Lớp 21T2 - ngành Công nghệ thông tin và 02 nữ sinh viên trúng tuyển điểm cao nhất: Trần Lê Trinh, Nguyễn Thị Thủy Kiều – ngành Công nghệ Thông tin.

Các bài khác...