Sidebar

Chi bộ Khoa Cơ khí – Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên

Phát triển Đảng viên là các giảng viên trẻ, sinh viên ưu tú luôn được Đảng uỷ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng đặc biệt chú trọng trong bồi dưỡng, phát triển.

Phát triển Đảng viên trẻ để xây dựng đội ngũ kế cận là một trong những nhiệm quan trọng trong công tác đảng. Đặc biệt, với các trường đại học, nơi tập trung đội ngũ trí thức tinh hoa với hàng nghìn sinh viên, giảng viên; công tác phát triển Đảng viên trẻ càng có vai trò quan trọng khi đây là nguồn nhân sự kế cận chất lượng cao, có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng. Vì thế, phát triển Đảng viên từ các giảng viên trẻ, sinh viên ưu tú luôn được Đảng uỷ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng đặc biệt chú trọng trong bồi dưỡng, phát triển.
Nhận thức ý nghĩa, mục tiêu quan trọng đó, Chi bộ Khoa Cơ khí - Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đã thường xuyên quan tâm, chăm lo, chú trọng công tác phát triển Đảng viên. Để đứng vào hàng ngũ của Đảng, quần chúng ưu tú phải có kết quả công tác tốt hoặc học tập tốt (đối với sinh viên), hoạt động xã hội tích cực đồng thời có tư tưởng chính trị vững vàng.
 
Hình 1.jpg
Quang cảnh trang nghiêm của buổi lễ kết nạp

Ngày 6/12/2021, Chi bộ khoa Cơ khí đã tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 12 và long trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng mới cho 2 quần chúng ưu tú là giảng viên Bùi Văn Hùng và sinh viên Nguyễn An bằng hình thức trực tuyến và kết hợp trực tiếp, đảm bảo đúng quy định phòng chống dịch.
 
Hình 2.jpg
Các Đảng viên ở xa tham dự bằng hình thức trực tuyến

   
Hình 3.1.jpg

Hình 3.2.jpg
Đồng chí Hồ Trần Anh Ngọc - Bí thư Chi bộ trao quyết định kết nạp Đảng viên

 
Hình 4.jpg
Chi bộ Khoa Cơ khí chụp hình lưu niệm


CHI BỘ KHOA CƠ KHÍ
TRUNG TÂM HỌC LIỆU VÀ TRUYỀN THÔNG

Các bài khác...