Sidebar

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật tổ chức Tập huấn viết báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT

Ngày 17/12/2021 tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng đã tổ chức buổi Tập huấn viết báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT.

Ngày 17/12/2021 tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng đã tổ chức buổi Tập huấn viết báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT. Tham dự buổi tập huấn có PGS.TS. Võ Trung Hùng - Phó Hiệu trưởng nhà trường, lãnh đạo Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục và các nhóm chuyên trách của Trường.
B1.jpg
Toàn cảnh buổi tập huấn

Phát biểu mở đầu buổi tập huấn, PGS. TS Võ Trung Hùng - Phó Hiệu trưởng nhà trường đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đảm bảo chất lượng và tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn cấp cơ sở giáo dục trong việc xây dựng “Hệ thống đảm bảo chất lượng của nhà trường”. Ban Giám hiệu mong rằng qua lớp Tập huấn này sẽ giúp tăng cường năng lực đánh giá chất lượng đào tạo cho các giảng viên và chuyên viên của nhà trường, từ đó giới thiệu kế hoạch viết báo cáo tự đánh giá, trước tháng 6 năm 2022 phải hoàn thiện báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục phiên bản 1.0. 

V.jpg
PGS. TS Võ Trung Hùng trình bày chuyên đề tại buổi tập huấn

Thông qua buổi tập huấn, người học đã trang bị kiến thức tổng quan về bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT và hiểu rõ các nguyên tắc áp dụng, cách thức xây dựng các minh chứng và cách viết các tiêu chí trong bộ tiêu chuẩn mới.
Tại buổi tập huấn, TS. Nguyễn Thị Khánh Hồng - Trưởng phòng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục đã cung cấp và giới thiệu cho các thành viên tham dự những nội dung như: Mô hình đảm bảo chất lượng cấp cơ sở đào tạo theo AUN; Bộ tiêu chuẩn tự đánh giá cấp cơ sở đào tạo của AUN; các tiêu chuẩn theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT; các tiêu chuẩn trong nhóm hoạt động đào tạo; các tiêu chuẩn trong nhóm nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng,…

1.png
TS. Nguyễn Thị Khánh Hồng trình bày chuyên đề tại buổi tập huấn

Trong quá trình tập huấn, ngoài các chuyên đề, các thành viên viên tham dự buổi tập huấn đã tham gia thảo luận, làm bài tập nhóm để hiểu rõ bộ tiêu chuẩn đánh giá cấp đơn vị đào tạo của AUN; phân tích được nội hàm – các yêu cầu của tiêu chí/tiêu chuẩn trong bộ tiêu chuẩn đánh giá cấp cơ sở đào tạo (bộ tiêu chuẩn mới). Đồng thời được hướng dẫn thực hành sử dụng phần mềm quản lý minh chứng của nhà trường.
        Sau buổi tập huấn, các nhóm chuyên trách sẽ xây dựng các bản thảo tự đánh giá để phục vụ công tác kiểm định chất lượng đào tạo của nhà trường.

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM HỌC LIỆU VÀ TRUYỀN THÔNG

Các bài khác...