Sidebar

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật tổ chức Hội nghị chuyên đề tuyển sinh và đào tạo năm 2021

Nhằm tổng kết, đánh giá công tác tuyển sinh và đào tạo năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2022, đồng thời đề xuất các giải pháp góp phần triển khai có hiệu quả công tác tuyển sinh, nâng cao chất lượng đào tạo trong những năm tiếp theo. Ngày 22/12/2021, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT) - ĐH Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị chuyên đề tuyển sinh và đào tạo năm 2021.

Nhằm tổng kết, đánh giá công tác tuyển sinh và đào tạo năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2022, đồng thời đề xuất các giải pháp góp phần triển khai có hiệu quả công tác tuyển sinh, nâng cao chất lượng đào tạo trong những năm tiếp theo. Ngày 22/12/2021, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT) - ĐH Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị chuyên đề tuyển sinh và đào tạo năm 2021.
Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Phan Cao Thọ - Hiệu trưởng nhà trường; TS. Phan Bảo An - Chủ tịch Hội đồng trường cùng với Lãnh đạo các Phòng, Khoa, Trung tâm, Tổ thuộc Trường và đại diện các Bộ môn, các cán bộ viên chức tham gia tích cực trong công tác tuyển sinh năm 2021.

9h.jpg

20.jpg

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS.TS. Phan Cao Thọ đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác tuyển sinh cũng như thực hiện nhiệm vụ đào tạo của nhà trường. Đồng thời, PGS.TS. Phan Cao Thọ cũng đề xuất các nội dung chính cần các đại biểu dự Hội nghị tập trung thảo luận để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc tổ chức triển khai công tác tuyển sinh, đào tạo trong thời gian đến.

5h.jpg
PGS.TS. Phan Cao Thọ phát biểu tại Hội nghị

       Đại diện lãnh đạo Phòng Đào tạo đã có báo cáo tổng hợp trong đó nêu bật sự nỗ lực của các đơn vị trong Trường đã góp phần mang lại hiệu quả trong việc tổ chức triển khai các hoạt động quảng bá, tư vấn, tuyển sinh và nhập học năm 2021 của Trường ĐHSPKT trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Đồng thời trong báo cáo đã nêu lên những hạn chế, khó khăn và qua đó đề xuất các giải pháp thiết thực để triển khai công tác tuyển sinh và đào tạo của trường tốt hơn.

4h.jpg
TS. Nguyễn Linh Nam – Trưởng phòng Phòng Đào tạo báo cáo tại Hội nghị

Hội nghị đã nhận được rất nhiều ý kiến thảo luận, kiến nghị và đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm quảng bá thường xuyên, liên tục các hoạt động tích cực của các đơn vị, cá nhân để góp phần nâng cao học hiệu của Trường đối với xã hội; tổ chức và thực hiện chuyên nghiệp và đa dạng hơn hình thức quảng bá, tư vấn tuyển sinh; điều chỉnh phương thức tuyển sinh; tổ chức triển khai hiệu quả các hoạt động đổi mới đào tạo; các cơ chế chính sách mới để hỗ trợ cho công tác tuyển sinh, đào tạo.

8h.jpg

21.jpg

22.jpg
Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị

Đồng thời, tại Hội nghị, Hiệu trưởng cũng đã biểu dương và khen thưởng cho 2 tập thể và 11 cá  nhân có nhiều đóng góp tích cực trong công tác tuyển sinh năm 2021.

6h.jpg
Hiệu trưởng tặng giấy khen cho tập thể Khoa Cơ khí và Khoa Điện - Điện tử vì có nhiều đóng góp tích cực trong công tác tuyển sinh năm 2021

1h.jpg
11 cá nhân nhậ Giấy khen vì có nhiều đóng góp tích cực trong công tác tuyển sinh năm 2021

Tổng kết Hội nghị, PGS.TS. Phan Cao Thọ một lần nữa đánh giá cao kết quả tuyển sinh và đào tạo đã đạt được trong năm 2021, đồng thời ghi nhận và cảm ơn sự nỗ lực, tích cực, chủ động và đóng góp của từng đơn vị, cá nhân vào thành công chung của Trường. PGS.TS. Phan Cao Thọ cũng đã đưa những kết luận mang tính định hướng, chỉ đạo để các đơn vị cần chuẩn bị để thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyển sinh và đào tạo trong năm 2022. 

2h.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị


PHÒNG ĐÀO TẠO
TRUNG TÂM HỌC LIỆU VÀ TRUYỀN THÔNG

Các bài khác...