Sidebar

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2021

Thực hiện Công văn số 3760/ĐHĐN-VP ngày 04/11/2021 của Đại học Đà Nẵng về việc báo cáo sơ kết công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2021. Ngày 31/12/2021, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đã tổ chức Hội nghị báo cáo sơ kết công tác bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2021.

Thực hiện Công văn số 3760/ĐHĐN-VP ngày 04/11/2021 của Đại học Đà Nẵng về việc báo cáo sơ kết công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2021. Ngày 31/12/2021, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT) đã tổ chức Hội nghị báo cáo sơ kết công tác bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2021.
Tham dự Hội nghị có PGS.TS Võ Trung Hùng – Phó hiệu trưởng nhà trường; TS. Hoàng Dũng  - Phó hiệu trưởng; ThS. Đoàn Chí Thiện - Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính; cùng lãnh đạo các đơn vị Phòng, Khoa, Trung tâm, Tổ thuộc Trường.

5.jpg
Toàn cảnh Hội nghị sơ kết công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2021

Phát biểu khai mạc Hội nghị, TS. Hoàng Dũng  - Phó hiệu trưởng đánh giá cao công tác bảo vệ bí mật Nhà nước (BVBMNN) năm 2021. Trường ĐHSPKT đã triển khai nghiêm túc, kịp thời, đồng bộ toàn diện các quy định Luật BVBMNN đến từng đơn vị trong trường.

2.jpg
TS. Hoàng Dũng phát biểu tại Hội nghị 

Tại Hội nghị, ThS. Đoàn Chí Thiện - Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính báo cáo sơ kết công tác BVBMNN năm 2021. Đây là nhiệm vụ quan trọng đối với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT) trong đấu tranh bảo vệ an ninh mạng, đặc biệt trong thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ như hiện nay. Nhà trường đã thành lập Ban Chỉ đạo công tác BVBMNN và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong BCĐ, chú trọng, tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra xử lý vi phạm (nếu có). 
Thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về BVBMNN, tổ chức tập huấn phổ biến, quán triệt Luật BVBMNN đến từng đơn vị trong Trường. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến để kiểm soát thông tin, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ quản lý, sử dụng, khai thác hiệu quả các trang thiết bị, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ thực tế công tác BVBMNN. Do đó tình hình an ninh chính trị nội bộ của Trường ĐHSPKT được đảm bảo an toàn, đạt kết quả tốt đẹp góp phần đảm bảo an ninh cho nhà trường cũng như toàn xã hội.   
Trường ĐHSPKT đã hoàn  thiện cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác BVBMNN thống nhất, triển khai đồng bộ thực hiện nghiêm túc với chất lượng hiệu quả, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, phòng chống các biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” đảm bảo an toàn thông tin. Kịp thời phát hiện những sơ hở thiếu sót, kịp thời chấn chỉnh khắc phục và triển khai những biện pháp cần thiết.

4.jpg
ThS. Đoàn Chí Thiện - Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính báo cáo sơ kết công tác BVBMNN năm 2021

Năm 2021 trường ĐHSPKT đã ban hành 05 văn bản triển khai thực hiện công tác BVBMNN;
(1) Số 430/QĐ-ĐHSPKT ngày 14/8/2020 về việc thành lập Ban Chỉ đạo công tác BVBMNN của Trường ĐHSPKT;
(2) Số 724/QĐ-ĐHSPKT ngày 18/11/2020 về việc ban hành nội quy về công tác BVBMNN tại Trường ĐHSPKT;
(3) Số 02/KH-ĐHSPKT  ngày 02/02/2021 về việc kế hoạch công tác BVBMNN tại Trường ĐHSPKT;
(4) Số 155/QĐ-ĐHSPKT ngày 05/3/2021 về việc thành lập Tổ kiểm tra công tác hành chính, văn thư lưu trữ và BVBMNN của Trường ĐHSPKT;
(5) Số 608/KH-ĐHSPKT ngày 04/11/2021 về việc kế hoạch tổ chức tập huấn công tác văn thư lưu trữ, công tác BVBMNN và soạn thảo văn bản;
Để công tác BVBMNN được đảm bảo thực hiện nghiêm túc đúng theo quy định Trường ĐHSPKT dự kiến tập trung thực hiện một số mặt công tác sau:
- Tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo trong việc đẩy mạnh thực hiện BVBMNN và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện của các cấp có thẩm quyền;
- Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Luật BVBMNN của các đơn vị trong Trường về công tác chuyên môn nghiệp vụ;
- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra rà soát, bổ sung, xác lập danh mục bí mật Nhà nước (BMNN) và phân loại thực hiện vật mang BMNN, cần giảm mật, tăng mật, giải mật, tiêu hủy, thu hồi tài liệu mật theo quy định;
- Tiếp tục quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức nắm vững nội dung các văn bản liên quan BVBMNN;
- Tổ chức tập huấn nâng cao trình độ nhận thức, kỹ năng nghiệp vụ cho viên chức và người lao động trực tiếp làm công tác BVBMNN;
- Tiếp tục tăng cường, kiểm tra, giám sát an ninh mạng đối với hệ thống thông tin của Trường ĐHSPKT chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với các hoạt động thu thập thông tin BMNN cũng như hoạt động khác gây nguy hại đến an ninh nhà trường, phát hiện lỗ hổng bảo mật, ngăn chặn, xử lý hoạt động xâm nhập bất hợp pháp;
- Khắc phục các hạn chế còn tồn tại, hướng tới các biện pháp tốt nhất để công tác BVBMNN thật sự an toàn và hiệu quả.

TRUNG TÂM HỌC LIỆU VÀ TRUYỀN THÔNG


Các bài khác...