Sidebar

Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và Sinh hoạt Đảng bộ

Ngày 14/01/2022, Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đảng bộ Đại học Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và Sinh hoạt Đảng bộ.

Ngày 14/01/2022, Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đảng bộ Đại học Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và Sinh hoạt Đảng bộ.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Phan Cao Thọ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; đồng chí  Phan Bảo An – Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Trường; các đồng chí là Đảng uỷ viên Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật; đại diện Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và đại diện các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường, các cá nhân được khen thưởng và toàn thể đảng viên của Đảng bộ Trường. Hội nghị đã được diễn ra bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.

10.jpg

kkk.jpg
Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và Sinh hoạt Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

Năm 2021, Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT) đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện mọi mặt công tác của đơn vị. Thông qua Hội nghị, Đảng bộ đánh giá khách quan kết quả đạt được, rút ra những bài học kinh nghiệm giá trị và đề ra các giải pháp thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ lần thứ VIII phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị trong năm 2022. 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đồng chí Phan Cao Thọ  đã nhấn mạnh tầm quan trọng trong công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.

THAY THO.jpg
Đồng chí Phan Cao Thọ phát biểu khai mạc Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021

Qua hai năm chịu ảnh hưởng của Dịch bệnh Covid 19, đất nước ta phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng với sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, cùng sự quyết tâm cao, nỗ lực phấn đấu của chính quyền các cấp, của toàn quân, toàn dân ta đã bắt đầu kiểm soát được sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid, từng bước phục hồi kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội và đời sống nhân dân; giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; thực hiện có hiệu quả các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.
"Trong năm qua, Đảng ủy Trường đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra bằng nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp, luôn thể hiện được vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo thực hiện mọi nhiệm vụ của Trường, ngày càng khẳng định được vai trò của một Đảng bộ trong sạch vững mạnh." đồng chí Phan Cao Thọ nhấn mạnh.
Công tác xây dựng Đảng đã được các cấp ủy chú trọng, thực hiện tốt, duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ, giữ vững kỷ luật, tăng cường khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ Trường ĐHSPKT. Các hoạt động của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên ngày càng thu hút, tập hợp nhiều đoàn viên, hội viên tham gia, tạo được không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết giúp đỡ, chia sẻ trong công tác và học tập.
Thực hiện Nghị quyết của Đại hội các cấp, tiếp tục thực hiện đẩy mạnh việc "học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, mỗi một đảng viên cần thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng nhằm nâng cao đạo đức cách mạng, thực hiện cần kiệm liêm chính, chí công vô tư theo gương Bác Hồ vĩ đại.
       Thay mặt Đảng ủy Trường ĐH SPKT, đồng chí Phan Cao Thọ đề nghị "mỗi đảng viên hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy cao độ những thành tựu đã đạt được, đoàn kết phấn đấu xây dựng Đảng bộ Trường ngày càng vững mạnh. Nhất là trong năm 2022, trường chúng ta sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập, đây là sự kiện, là hoạt động có ý nghĩa to lớn, góp phần khẳng định uy tín học hiệu của Trường chúng ta. Thay mặt Đảng ủy Trường ĐH SPKT, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Đảng ủy ĐHĐN đã luôn quan tâm chỉ đạo sâu sát để Đảng bộ Trường đạt được những thành tích nổi bật trong năm 2021, tạo tiền đề quan trọng để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra".
Tại Hội nghị, Đồng chí Phan Bảo An – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật.

222.jpg

Đồng chí Phan Bảo An trình bày Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 
của Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

Theo đó, Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật hiện có 127 đảng viên đang sinh hoạt tại 09 chi bộ trực thuộc, thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của Trường ĐHSPKT. Đảng ủy Trường ĐHSPKT đã luôn nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm chính trị cao, sự chung sức, đồng lòng của cán bộ viên chức (CBVC), giảng viên và sinh viên (SV) trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, sự chia sẻ trách nhiệm của cộng đồng xã hội. 
* Về công tác chính trị tư tưởng: 
Năm 2021, là năm diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng ủy Trường ĐH SPKT đã tổ chức các hội nghị quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng, Đảng ủy ĐHĐN đến toàn thể đảng viên, cán bộ viên chức (CBVC), người lao động (NLĐ) và sinh viên (SV). Công tác tư tưởng của CBVC, NLĐ và SV trong toàn trường cơ bản ổn định, quyết tâm cao trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị là giảng dạy, nghiên cứu khoa học đồng thời với mục tiêu phòng chống dịch Covid 19 hiệu quả.
* Về thực hiện nhiệm vụ chính trị nhà trường đã đạt được những kết quả nhất định:
1. Hoàn thiện bộ máy tổ chức với các đơn vị mới để tạo động lực phát triển Thành lập các đơn vị mới: Khoa Công nghệ số, Viện Nghiên cứu Sáng tạo Khởi nghiệp và Tổ Công nghệ Thông tin. Các đơn vị này hướng đến mục tiêu chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp nhằm tăng tốc phát triển trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0;
2. Phát triển, bồi dưỡng, chuẩn hoá đội ngũ cán bộ, viên chức: trong năm 2021, Trường đã bổ sung thêm 07 Tiến sĩ mới (03 Tiến sĩ tuyển tuyển dụng mới, trong đó có một Phó Giáo sư);
3. Từng bước hoàn thiện văn bản quy phạm nội bộ;
4. Xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống ISO 9001-2015;
5. Tuyển sinh năm 2021 đạt chỉ tiêu và chất lượng đầu vào được nâng cao;
6. Hoạt động khoa học đạt được các kết quả nổi bật;
7. Hoạt động đảm bảo chất lượng hướng đến kiểm định Trường và các chương trình đào tạo được triển khai đồng bộ và mạnh mẽ;
8. Ứng phó hiệu quả trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và thể hiện mạnh mẽ trách nhiệm cộng đồng;
9. Hoạt đồng truyền thông đã có bước phát triển mạnh và góp phần quảng bá học hiệu nhà trường;
10. Hoạt động của các Đoàn thể đạt nhiều thành tích.
* Về công tác xây dựng Đảng và kiểm tra giám sát:
Tiếp tục duy trì nề nếp, sinh hoạt, giao ban, thông tin, báo cáo của các Chi bộ, Đảng bộ, cũng như các Ban xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng bộ, Chi bộ, sinh hoạt cấp Đảng ủy, sinh hoạt chuyên đề.
Về phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật: Đảng bộ Trường ĐH SPKT xác định tiếp tục phát huy những thế mạnh, thành tựu đã đạt được trong năm 2021, quyết tâm khắc phục những hạn chế, khó khăn và tranh thủ sự quan tâm, hỗ trợ của ĐHĐN, sự đồng thuận, đồng lòng và chung sức của CBVC, SV nhà trường, ra sức nỗ lực, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra trong năm 2022, tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở các nghị quyết, kết luận của cấp ủy cấp trên của Nhà trường, ủy Trường ĐH SPKT đề ra mục tiêu tổng quát năm 2022 là: tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng, phát huy dân chủ cơ sở; thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 60 năm thành Trường, hoàn thành tốt các mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng các từng bước khẳng định vị thế của Trường ĐH SPKT trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ."
Hội nghị tiến hành thảo luận và sinh hoạt Đảng bộ, ghi nhận những ý kiến đóng góp phát triển Đảng bộ nhà trường ngày càng phát triển.

6.jpg
Đồng chí  Hoàng Dũng - Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại Hội nghị

11.jpg
 Đồng chí  Đoàn Chí Thiện - Đảng ủy viên, Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Hành chính phát biểu tại Hội nghị

1111.jpg
Đồng chí Nguyễn Tấn Hòa - Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Phòng Công tác Sinh viên phát biểu tại Hội nghị

z3109201386587_5ac995211a6f6c665de714227134a70d.jpg
Đồng chí Trần Hoàng Vũ - Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa Khoa Điện - Điện tử phát biểu tại Hội nghị

7.jpg
Đồng chí Phan Nhật Long - Bí thư Đoàn Thanh niên phát biểu tại Hội nghị

999.jpg

Hình ảnh  thảo luận, sinh hoạt Đảng bộ tại Hội nghị trực tiếp và trực tuyến

Nhằm ghi nhận các tập thể Chi bộ và các đồng chí Đảng viên có nhiều thành tích đóng góp vào sự phát triển của Đảng bộ Trường ĐHSPKT trong năm 2021, nhà trường đã công bố quyết định khen thưởng.

2.jpg
Chi bộ Khoa Cơ khí  và Chi bộ Khoa Điện – Điện tử  nhạn khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

1.jpg

8.jpg
Các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

3.jpg
Đảng ủy đã tặng Giấy khen cho
Tổ chức đảng và đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2021 gồm:
Chi bộ Liên phòng Đào tạo & Công tác sinh viên 
và ba cá nhân: đồng chí  Phạm Văn Phát; đồng chí  Ngô Thanh Vinh ; đồng chí Trần Thị Nhật Linh 

Hội nghị diễn ra trong không khí ấm áp của những ngày đầu năm 2022, chuẩn bị chào đón xuân Nhâm Dần, Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra, trên cơ sở đó góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.


TRUNG TÂM HỌC LIỆU VÀ TRUYỀN THÔNG

Các bài khác...