Sidebar

Tuyển sinh 2022: Nhiều ngành mới thích ứng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Mùa tuyển sinh 2022, một số trường đại học trên địa bàn thành phố mở mới hoặc điều chỉnh ngành nghề nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội, thích nghi với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Mùa tuyển sinh 2022, một số trường đại học trên địa bàn thành phố mở mới hoặc điều chỉnh ngành nghề nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội, thích nghi với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

123dd.jpg
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng tổ chức tư vấn tuyển sinh trực tuyến. 

Trong năm 2022, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật (ĐH Đà Nẵng) tuy không có mở ngành mới, nhưng có những điều chỉnh định hướng đào tạo chuyên ngành nhằm đáp ứng sự thay đổi của công nghệ, yêu cầu xã hội. TS. Nguyễn Linh Nam, Trưởng phòng Đào tạo nhà trường cho hay, với ngành sư phạm kỹ thuật công nghiệp chuyên đào tạo về công nghệ thông tin, nhà trường ứng dụng công nghệ số, thiết bị công nghệ mới trong giảng dạy, trang bị năng lực số, phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giảng viên, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục, đào tạo.

Đối với ngành kỹ thuật thực phẩm, nhà trường phát triển thêm hướng đào tạo chuyên ngành sinh học thực phẩm, tập trung đào tạo ứng dụng công nghệ sinh học để tạo ra các sản phẩm thực dưỡng, sản phẩm phục vụ sức khỏe; ngành công nghệ vật liệu thêm chuyên ngành công nghệ hóa học vật liệu mới nhằm ứng dụng các phương pháp hóa học để tổng hợp vật liệu mới, vật liệu thông minh, vật liệu tiên tiến, vật liệu nano… phục vụ cho sản xuất và đời sống.

Trích Báo Đà Nẵng
  Xem thêm tại đây

TRUNG TÂM HỌC LIỆU VÀ TRUYỀN THÔNG

Các bài khác...