Sidebar

Nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả quảng bá Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật tại cuộc họp giao ban công tác truyền thông

Ngày 25/5/2022, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đã tổ chức cuộc họp giao ban công tác truyền thông năm học 2021-2022; PGS. TS. Võ Trung Hùng - Phó Hiệu trưởng đã chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có: đại diện lãnh đạo các khoa thuộc Trường; đại diện lãnh đạo các Phòng: Đào tạo, Công tác Sinh viên, Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng Giáo dục, Trung tâm Học liệu và Truyền thông; các cộng tác viên truyền thông.

Ngày 25/5/2022, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đã tổ chức cuộc họp giao ban công tác truyền thông năm học 2021-2022; PGS. TS. Võ Trung Hùng - Phó Hiệu trưởng đã chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có: đại diện lãnh đạo các khoa thuộc Trường; đại diện lãnh đạo các Phòng: Đào tạo, Công tác Sinh viên, Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng Giáo dục, Trung tâm Học liệu và Truyền thông; các cộng tác viên truyền thông. 

5a.jpg

Toàn cảnh cuộc họp

3a.jpg
PGS.TS. Võ Trung Hùng chủ trì cuộc họp

Công tác truyền thông đã trở thành bộ phận hữu cơ, gắn bó mật thiết với sự phát triển của nhà trường, là công cụ đắc lực để mang đến những thông tin nhanh chóng nhất, phổ cập nhất, phản ánh một cách chủ động và trung thực các hoạt động của nhà trường. ThS. Lê Vũ - Giám đốc Trung tâm Học liệu và Truyền thông đã có báo cáo tình hình hoạt động, những điểm nổi bật, hạn chế của công tác truyền thông.
        Một số điểm nổi bật của công tác truyền thông của nhà trường thời gian vừa qua là:
         - Thông tin của Trường và các đơn vị thuộc, trực thuộc thường xuyên được cập nhật trên hệ thống thông tin (web, fanpage);
         - Bài viết, hình ảnh của Trường xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng nhiều hơn trước;
        - Một số điển hình trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học của sinh viên, giảng viên được các cơ quan báo chí quan tâm;
         - Một số chính sách nâng cao chất lượng truyền thông (quy định, quyết định quản lý trang thông tin điện tử, mẫu banner, tập huấn…);
         - Các cộng tác viên truyền thông nhiệt tình hỗ trợ.

3333333.jpg

ThS. Lê Vũ báo cáo tại cuộc họp

Tại cuộc họp, lãnh đạo nhà trường, Trung tâm Học liệu và Truyền thông đã lắng nghe các ý kiến thảo luận của đại diện lãnh đạo và cộng tác viên truyền thông của các đơn vị thuộc và trực thuộc. Nhiều giải pháp liên quan đến nâng cao chất lượng hình ảnh, video truyền thông; công tác phối hợp, đồng bộ trong hoạt động truyền thông của các đơn vị; tham gia các cuộc thi tác phẩm truyền thông, viết kỷ yếu chào mừng kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển nhà trường đã được các thành viên dự họp đề xuất với lãnh đạo nhà trường.

2a.jpg

1a.jpg

Đại diện các đơn vị phát biểu tại cuộc họp


4a.jpg

Lãnh đạo nhà trường và đại diện các đơn vị dự họp giao ban công tác truyền thông

 Cuối cuộc hop,  PGS.TS. Võ Trung Hùng đã nêu ra một số kết luận về các vấn đề đẩy mạnh truyền thông trên facebook, website; cơ chế phối hợp giữa các đơn vị và cá nhân; trách nhiệm trong công tác truyền thông của các đơn vị, truyền thông hướng đến kỷ niệm 60 năm. PGS. TS. Võ Trung Hùng chỉ đạo các đơn vị "Bên cạnh truyền thông về tuyển sinh, công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác doanh nghiệp, các đơn vị thuộc và trực thuộc cần đẩy mạnh truyền thông cho kiểm định".
         Sau cuộc họp giao ban công tác truyền thông, các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật sẽ vận dụng các giải pháp và chỉ đạo của Ban Giám hiệu vào hoạt động của đơn vị, góp phần quảng bá hình ảnh của đơn vị và nhà trường.

TRUNG TÂM HỌC LIỆU VÀ TRUYỀN THÔNG

Các bài khác...