Sidebar

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nâng cao năng lực ngoại ngữ cho sinh viên

Nhằm phân tích, đánh giá tình hình giảng dạy, học tập và kiểm tra ngoại ngữ của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật cũng như thảo luận, đề xuất các giải pháp góp phần triển khai có hiệu quả việc nâng cao chất lượng đào tạo, năng lực ngoại ngữ cho sinh viên. Ngày 10/6/2022, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT) đã tổ chức Hội nghị nâng cao năng lực ngoại ngữ cho sinh viên.

Nhằm phân tích, đánh giá tình hình giảng dạy, học tập và kiểm tra ngoại ngữ của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật cũng như thảo luận, đề xuất các giải pháp góp phần triển khai có hiệu quả việc nâng cao chất lượng đào tạo, năng lực ngoại ngữ cho sinh viên. 
Ngày 10/6/2022, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT) tổ chức Hội nghị nâng cao năng lực ngoại ngữ cho sinh viên.
Tham dự Hội nghị có Ban Giám hiệu, lãnh đạo các Phòng, Trung tâm, Khoa, Bộ môn và đặc biệt là sự tham dự của các đơn vị có hợp tác với nhà trường trong công tác giảng dạy và đánh giá ngoại ngữ như Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng, Tổ chức giáo dục IIG Việt Nam, Trung tâm Anh ngữ Academy English Center, Trung tâm Ngoại ngữ iMASTER, Trung tâm Anh ngữ IRIS, Trung tâm Anh ngữ Victoria English, Trung tâm Nhật ngữ Kaizen Yoshida Đà Nẵng.

2.jpg

Toàn cảnh Hội nghị nâng cao năng lực ngoại ngữ cho sinh viên

Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS.TS. Phan Cao Thọ - Hiệu trưởng nhà trường đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giảng dạy và đánh giá ngoại ngữ trong công tác đào tạo, đảm bảo chất lượng của nhà trường. Đồng thời, PGS.TS. Phan Cao Thọ cũng đề xuất các nội dung chính cần tập trung thảo luận để nhà trường có thể triển khai được các giải pháp hiệu quả nhằm hỗ trợ sinh viên tốt hơn trong việc học tập và đánh giá ngoại ngữ.

4.jpg

PGS.TS. Phan Cao Thọ phát biểu khai mạc Hội nghị nâng cao năng lực ngoại ngữ cho sinh viên

Đại diện nhà trường và các đại biểu khách mời đã có các báo cáo chuyên môn bên cạnh việc phân tích, đánh giá tình hình học tập và kiểm tra ngoại ngữ của sinh viên hiện nay, nêu lên những thuận lợi, khó khăn để từ đó các thành viên tham dự cùng trao đổi, thảo luận và đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm góp phần nâng cao năng lực ngoại ngữ cho sinh viên.

7.jpg

TS. Nguyễn Linh Nam - Trưởng phòng Phòng Đào tạo phát biểu

10.jpg

Đại diện Trường Đại học Ngoại ngữ phát biểu tại Hội nghị

3.jpg

Đại diện Tổ chức giáo dục IIG Việt Nam báo cáo chuyên môn tại Hội nghị

1.jpg

8.jpg

5.jpg

Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị 

Sau hơn 2 giờ đồng hồ, Hội nghị đã được tổ chức thành công với một số giải pháp cụ thể được đề xuất triển khai trong thời gian đến như sau:
- Tiếp tục tăng cường công tác truyền thông, cung cấp thông tin đến sinh viên về việc học tập và kiểm tra, đánh giá ngoại ngữ; lộ trình học để đạt yêu cầu năng lực ngoại ngữ đầu ra;
- Các đơn vị trong Trường tích cực triển khai các hoạt động có sử dụng ngoại ngữ để thúc đẩy việc học và rèn luyện ngoại ngữ thường xuyên, liên tục trong sinh viên;
- Hợp tác hiệu quả hơn với các đơn vị đào tạo ngoại ngữ để tư vấn lộ trình học ngoại ngữ phù hợp cũng như tổ chức các khóa học ngoại ngữ tăng cường cho sinh viên;
- Nhà trường xem xét thực hiện những chính sách để hỗ trợ sinh viên trong việc học và thi đạt các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế;
- Tăng cường hợp tác với doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nước ngoài, để tổ chức các khóa đào tạo ngoại ngữ đáp ứng theo yêu cầu của doanh nghiệp trong tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp.


PHÒNG ĐÀO TẠO
TRUNG TÂM HỌC LIỆU VÀ TRUYỀN THÔNG

Các bài khác...