Sidebar

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 13/6/2022, Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 13/6/2022 và 16/6/2022, Đại học Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt và chủ chốt mở rộng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030. 
Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Đại học Đà Nẵng: PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng – Phó Giám đốc; TS. Huỳnh Phương Nam – Trưởng ban Ban Tổ chức Cán bộ và các thành viên tổ công tác.
  Về phía Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT) có: PGS.TS Phan Cao Thọ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; TS. Phan Bảo An – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; PGS. TS. Võ Trung Hùng – Phó Hiệu trưởng, TS. Hoàng Dũng – Phó Hiệu trưởng và các cán bộ viên chức thuộc thành phần cán bộ chủ chốt Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật. 

_MG_1988.jpg

_MG_2018.jpg

_MG_2196.jpg

Toàn cảnh Hội nghị

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch cán bộ; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân, Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030. 
PGS.TS Ngô Văn Dưỡng – Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng đã nhấn mạnh việc thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 là khâu quan trọng, nhiệm vụ thường xuyên nhằm phát hiện sớm nguồn cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, có triển vọng phát triển để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

_MG_1962.jpg

PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng – Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo

PGS. TS. Phan Cao Thọ cũng đã nhấn mạnh thêm một số vấn đề cần quan tâm trong thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, đó là việc xác định tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, chức danh quy hoạch, dự báo nhu cầu sử dụng cán bộ phải xuất phát từ tình hình đội ngũ cán bộ, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị trong từng nhiệm kỳ và định hướng nhiệm kỳ kế tiếp; việc thực hiện công tác quy hoạch lần này theo Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ, Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 15/02/2022 của Ban Tổ chức Trung ương, Hướng dẫn 747-HD/ĐU ngày 01/6/2022 của Đảng ủy Đại học Đà Nẵng.

_MG_1998.jpg

PGS.TS Phan Cao Thọ - Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng nhà trường phát biểu

Tổ công tác Đại học Đà Nẵng và của nhà trường đã giới thiệu mẫu phiếu giới thiệu quy hoạch và cách ghi phiếu, phát phiếu theo từng nhóm đại biểu, các đại biểu nhận phiếu và ký danh sách nhận phiếu, tiến hành ghi phiếu và bỏ phiếu. Sau khi tất cả các đại biểu bỏ phiếu xong, tổ công tác đã kiểm đếm và công bố tổng số phiếu phát ra và tổng số phiếu thu vào.

_MG_2040.jpg

TS. Huỳnh Phương Nam hướng dẫn thực hiện công tác quy hoạch

_MG_2046.jpg
_MG_2054.jpg

IMG_6331.JPG

IMG_6325.jpg
Các đại biểu bỏ phiếu tại hội nghị

Sau 02 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, các đại biểu đã hoàn thành việc ghi phiếu bổ sung quy hoạch các chức danh Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030.

TRUNG TÂM HỌC LIỆU VÀ TRUYỀN THÔNG  

Các bài khác...