Sidebar

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật triển khai khảo sát thực trạng (baseline) Cơ sở Giáo dục của Dự án Hợp Tác Đổi mới Giáo dục Đại Học (PHER)

Ngày 17/6/2022, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật triển khai khảo sát thực trạng (baseline) Cơ sở Giáo dục của Dự án Hợp Tác Đổi mới Giáo dục ĐẠI HỌC (PHER).Tham dự buổi khảo sát có: PGS.TS. Phan Cao Thọ - Hiệu trưởng nhà trường và các lãnh đạo Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Kế hoạch – Tài chính, Phòng Đào tạo, Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Phòng Công tác Sinh viên và các giảng viên từ các khoa của trường.

Ngày 17/6/2022, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT) - Đại học Đà Nẵng đã triển khai khảo sát thực trạng (baseline) Cơ sở Giáo dục của Dự án Hợp tác Đổi mới Giáo dục Đại học (PHER). Đoàn khảo sát IPA của Dự án PHER gồm: TS. Nguyễn Kim Dung - Trưởng đoàn khảo sát;  TS. Dương Mộng Hà; ThS. Nguyễn Thục Quyên. Trường ĐHSPKT có: PGS.TS. Phan Cao Thọ - Hiệu trưởng và lãnh đạo các Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Kế hoạch – Tài chính, Phòng Đào tạo, Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Phòng Công tác Sinh viên và các giảng viên đến từ các khoa thuộc Trường. 

_MG_2249.jpg

IMG_6381.JPG

Toàn cảnh buổi khảo sát 

IMG_6379.JPG

PGS.TS. Phan Cao Thọ - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại buổi khảo sát 

IMG_6380.JPG

TS. Nguyễn Kim Dung thảo luận tại buổi khảo sát 

Dự án Hợp tác Đổi mới Giáo dục Đại học (gọi tắt là dự án PHER) là sáng kiến kéo dài 5 năm nhằm hiện đại hoá ba đại học hàng đầu của Việt Nam là Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) và hỗ trợ phát triển hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, nằm trong Khung Chương trình Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Đại học của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID).
Trong chuỗi hoạt động chuẩn bị Dự án (PHER), Ban điều hành Dự án PHER của Đại học Indiana - Hoa Kỳ (đơn vị chủ trì triển khai dự án) xây dựng kế hoạch khảo sát thực trạng đơn vị nhằm tìm hiểu thực trạng các hoạt động chính của các trường đại học thành viên, qua đó có định hướng thiết kế các công cụ hỗ trợ phù hợp cũng như thiết lập việc vận hành và đánh giá mức độ hiệu quả của dự án PHER trong những năm tiếp theo.
Trường ĐHSPKT là một trong những trường thành viên của ĐHĐN được tham gia trong dự án đã triển khai thực hiện khảo sát theo KH số 357/KH-ĐHSPKT ngày 13/06/2022 nhằm giúp đội ngũ dự án thực hiện hoạt động Khảo sát thực trạng tổ chức (institutional performance assessment – IPA) để đánh giá mức độ hiệu quả các hoạt động chính của Nhà trường. Ban điều hành dự án khảo sát thực trạng tại cơ sở giáo dục đại học về 4 trụ cột chính:
- Quản trị: Quản trị kết quả và Hệ thống thông tin; Hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong; phân tích và khuyến nghị chính sách;
- Nghiên cứu: Mạng lưới học thuật Việt Nam- Quốc tế (VIANs); Hệ thống quản lý và hỗ trợ nghiên cứu; Hội thảo khoa học hàng năm;
- Đào tạo: Trung tâm đổi mới dạy và học; Chương trình đạo tạo ưu tiên; Chương trình đào tạo trực tuyến;
- Kết nối: Trung tâm hướng nghiệp và kết nối doanh nghiệp trong đào tạo; trung tâm chuyển giao công nghệ; Cổng nguồn lực PHER.
Đoàn khảo sát đã thưc hiện khảo sát và phỏng vấn trực tiếp với lãnh đạo nhà trường, một số giảng viên và khảo sát online với chuyên viên, cán bộ quản lý khác tại trường.

IMG_6383.JPG

ThS. Nguyễn Thục Quyên thảo luận tại buổi khảo sát 

IMG_6378.JPG

IMG_6382.JPG

Các giảng viên các Khoa tham gia thảo luận tại buổi khảo sát 


PHÒNG KHẢO THÍ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 
TRUNG TÂM HỌC LIỆU VÀ TRUYỀN THÔNG

Các bài khác...