Sidebar

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng tham dự Hội thảo mùa hè 2022 thuộc dự án Hợp tác Đổi mới Giáo dục Đại học (PHER)

Từ ngày 25/7 đến ngày 26/7/2022, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng đã tham dự Hội thảo mùa hè 2022 thuộc dự án Hợp tác Đổi mới Giáo dục Đại học (PHER: Partnership for Higher Education Reform) tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là Hội thảo được tổ chức nhằm mục đích tăng cường mức độ hiện diện của dự án và xây dựng một cộng đồng chuyên gia giáo dục đại học lớn mạnh quy tụ các giáo sư của Hoa Kỳ cùng hợp tác với ba đại học hàng đầu Việt Nam.

Từ ngày 25/7 đến ngày 26/7/2022, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng đã tham dự Hội thảo mùa hè 2022 thuộc dự án Hợp tác Đổi mới Giáo dục Đại học (PHER: Partnership for Higher Education Reform) tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là Hội thảo được tổ chức nhằm mục đích tăng cường mức độ hiện diện của dự án và xây dựng một cộng đồng chuyên gia giáo dục đại học lớn mạnh quy tụ các giáo sư của Hoa Kỳ cùng hợp tác với ba đại học hàng đầu Việt Nam.

15.jpg

Đại biểu tham dự Hội thảo mùa hè 2022

Dự án PHER là sáng kiến kéo dài 5 năm (2022-2026) nhằm hiện đại hóa ba đại học hàng đầu Việt Nam và hỗ trợ phát triển hệ thống giáo dục Việt Nam, nằm trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ phát triển giáo dục đại học Việt Nam của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID). Đại diện của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật tham dự Hội thảo có: TS. Phan Bảo An - Chủ tịch Hội đồng trường, PGS.TS. Phan Cao Thọ - Hiệu trưởng, PGS.TS. Võ Trung Hùng - Phó Hiệu trưởng và TS. Nguyễn Linh Nam - Trưởng phòng Phòng Đào tạo. 

14.jpg
Đoàn cán bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng tham dự Hội thảo

Mục tiêu chiến lược của dự án PHER là tập trung vào 4 trụ cột chính, bao gồm: chương trình đổi mới quản trị, chương trình nâng cao chất lượng dạy và học, chương trình nâng cao năng lực nghiên cứu, chương trình tăng cường kết nối Đại học - Doanh nghiệp để hỗ trợ trực tiếp ba đại học Việt Nam là Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Đà Nẵng. Ngoài ra, phân tích và nghiên cứu chính sách giáo dục đại học, công nghệ và số hóa, bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ là những chiến lược xuyên suốt, quan trọng để đạt được thành công của dự án, hỗ trợ tính bền vững cho các kết quả của PHER.
Chuỗi Hội thảo mùa hè đầu tiên của Dự án PHER có sự tham dự của hơn 30 chuyên gia đến từ Đại học Indiana (Hoa Kỳ) và các đại học uy tín trên thế giới nhằm trực tiếp lắng nghe các đại học Việt Nam chia sẻ về bối cảnh của nền giáo dục cũng như nhu cầu của từng cơ sở đào tạo để cùng thiết kế những hoạt động của Dự án sao cho phù hợp những mục tiêu mà 3 đại học mong muốn. Cũng tại Hội thảo, các đại biểu tham gia cũng tham gia cũng đã được chia thành 8 nhóm để cùng thảo luận, chia sẽ và đề xuất các sáng kiến để chuẩn bị cho các hoạt động của PHER triển khai trong những năm tiếp theo thuộc các vấn đề như quản trị đại học tiên tiến; tự chủ tài chính và đa dạng hóa nguồn thu; chuyển đổi số; giảng dạy và học tập; đảm bảo chất lượng; nghiên cứu và đổi mới sáng tạo; liên kết đại học - doanh nghiệp; quản trị chia sẻ.

13.jpg

8 nhóm vấn đề được các sinh viên Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thể hiện thông qua tranh vẽ

Với sự hỗ trợ sâu rộng của dự án PHER, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật kỳ vọng sẽ tạo được nền tảng cho sự phát triển bền vững thông qua hệ thống và năng lực quản trị được cải thiện, chất lượng dạy và học được nâng cao, năng lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo được tăng cường.

TRUNG TÂM HỌC LIỆU VÀ TRUYỂN THÔNG

Các bài khác...