Sidebar

Thông cáo báo chí Lễ kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (1962-2022)

Thông cáo báo chí Lễ kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (1962-2022)

led2.jpg

Lễ kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (1962-2022)
Thời gian: 8 giờ 30' ngày 19 tháng 11 năm 2022
Địa điểm: Nhà hát Trưng Vương, số 86 Hùng Vương, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

QR Code tư liệu
QR Code.jpg

Các bài khác...