Sidebar

Đại học Đà Nẵng giới thiệu Bản tin định kỳ-Newsletter UD số 4 năm 2022

Nhằm tăng cường gắn kết, phục vụ cộng đồng; nâng cao hiệu quả thông tin truyền thông về giáo dục đào tạo, góp phần quảng bá học hiệu, Đại học Đà Nẵng trân trọng giới thiệu Bản tin định kỳ-Newsletter UD số 4-2022.

Nhằm tăng cường gắn kết, phục vụ cộng đồng; nâng cao hiệu quả thông tin truyền thông về giáo dục đào tạo, góp phần quảng bá học hiệu, Đại học Đà Nẵng trân trọng giới thiệu Bản tin định kỳ-Newsletter UD số 4-2022.
Kính mời xem Bản tin-Newsletter UD số 4-2022 tại đây.
Anh chup Man hinh 2022-12-30 luc 09_16_31.png

Trung tâm TT-HL và Truyền thông ĐHĐN

Các bài khác...