Sidebar

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề tại các Chi bộ thuộc Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

Ngày 05/01/2023, Chi bộ Liên phòng Đào tạo và Công tác Sinh viên (ĐT&CTSV) và Chi bộ Liên phòng Khoa học và Khảo thí (KH&KT) đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề Quý 1/2023.

Ngày 05/01/2023, Chi bộ Liên phòng Đào tạo và Công tác Sinh viên (ĐT&CTSV) và Chi bộ Liên phòng Khoa học và Khảo thí (KH&KT) đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề Quý 1/2023.

Đến dự và tham gia trình bày chuyên đề có: PGS. TS. Trần Thọ Quang - Phó Vụ trưởng phụ trách Cơ quan thường trực tại miền Trung - Tây Nguyên của Tạp chí Cộng sản; cùng dự có ThS. Đỗ Công Tiến và ThS. Nguyễn Tấn Toàn - cán bộ của Tạp chí Cộng sản.

Về phía Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng có sự tham dự của các đồng chí: TS. Phan Bảo An – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; TS. Nguyễn Thị Khánh Hồng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục; các Phó Hiệu trưởng: TS. Hoàng Dũng và PGS. TS. Võ Trung Hùng; ThS. Đoàn Chí Thiện – Đảng ủy viên phụ trách tuyên huấn, Trưởng phòng Phòng Tổ chức – Hành chính; TS. Nguyễn Linh Nam – Đảng ủy viên, Trưởng phòng Phòng Đào tạo; ThS. Phạm Minh Tuấn – Đảng ủy viên, Trưởng phòng Phòng Kế hoạch – Tài chính.

Đơn vị tổ chức có: ThS. Nguyễn Tấn Hòa – Bí thư Chi bộ Liên phòng ĐT&CTSV, Trưởng phòng Phòng Công tác Sinh viên; ThS. Lê Vũ - Bí thư Chi bộ Liên phòng KH&KT, Giám đốc Trung tâm Học liệu và Truyền thông; cùng 21 đảng viên của 02 Chi bộ.

_MG_8977.jpg 

Toàn cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề Quý 1/2023

Thay mặt lãnh đạo Đảng ủy nhà trường, TS. Phan Bảo An đã phát biểu chỉ đạo buổi sinh hoạt chuyên đề: “Buổi sinh hoạt chuyên đề hôm nay là một trong những nhiệm vụ của Chi bộ trong công tác xây dựng đảng. Đảng ủy hoan nghênh Chi bộ Liên phòng ĐT&CTSV và Chi bộ Liên phòng KH&KT đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề; cảm ơn PGS. TS. Trần Thọ Quang đã dành thời gian đến dự và truyền đạt những thông tin bổ ích cho các đảng viên của 02 Chi bộ”.

_MG_8952.jpg

TS. Phan Bảo An phát biểu chỉ đạo 

Buổi sinh hoạt chuyên đề Quý 1/2023 của 02 Chi bộ nhằm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới; Quán triệt Chỉ thị 12/CT-TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư khóa XIII về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”.

 _MG_8962.jpg

_MG_8966.jpg

Lãnh đạo Đảng ủy và lãnh đạo 02 Chi bộ tặng hoa, quà lưu niệm cho

báo cáo viên và cán bộ Tạp chí Cộng sản

PGS. TS. Trần Thọ Quang đã báo cáo với các đảng viên của 02 Chi bộ chuyên đề “Cục diện thế giới và chính sách đối ngoại của Việt Nam hiện nay”; thông qua chuyên đề này các đảng viên của 02 Chi bộ đã được truyền đạt, báo cáo những vấn đề thực tiễn và nắm vững đường lối, chủ trương đối ngoại của Đảng. PGS. TS. Trần Thọ Quang cũng đã trao đổi, cung cấp thông tin về những vấn đề liên quan đến thời sự và cục diện của thế giới hiện nay.

Đồng thời tại buổi sinh hoạt chuyên đề, PGS. TS. Trần Thọ Quang đã trình bày chuyên đề: nhận diện 27 biểu hiện suy thoái thuộc 3 nhóm tư tưởng - chính trị, đạo đức-lối sống, và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ (theo Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII).

 _MG_8973.jpg

PGS. TS. Trần Thọ Quang trình bày các chuyên đề 

Các đảng viên của 02 Chi bộ đã tham gia thảo luận về các chủ đề liên quan và cho rằng buổi sinh hoạt chuyên đề rất bổ ích, góp phần thực hiện tốt Chỉ thị 12/CT-TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư khóa XIII về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII trở thành nội dung thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Thông qua buổi sinh hoạt chuyên đề Quý 1/2023, các đảng viên của 02 Chi bộ đã được quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức cơ sở đảng, đảng viên về tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; kịp thời thông tin, phổ biến, quán triệt chủ trương, nghị quyết, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình thời sự trong nước và ngoài nước; thông tin những vấn đề mới, cần quan tâm đến các đảng viên,

_MG_8979.jpg 

Báo cáo viên, cán bộ Tạp chí Cộng sản và các đảng viên của 02 Chi bộ

chụp hình lưu niệm

CV.jpg

TRUNG TÂM HỌC LIỆU VÀ TRUYỀN THÔNG

Các bài khác...