Sidebar

Đại học Đà Nẵng đổi mới theo tinh thần 'thực chất - hiệu quả'

Ngày 27/1, ĐH Đà Nẵng đã tổ chức Lễ gặp mặt đầu Xuân Quý Mão và vinh danh các tân Giáo sư, phó Giáo sư và tân Tiến sĩ.

Ngày 27/1, ĐH Đà Nẵng đã tổ chức Lễ gặp mặt đầu Xuân Quý Mão và vinh danh các tân Giáo sư, phó Giáo sư và tân Tiến sĩ. 

1234.jpg
ĐH Đà Nẵng vinh danh các tân Giáo sư, phó Giáo sư được phong năm 2022.

Năm 2022, ĐH Đà Nẵng có 1 giảng viên được phong Giáo sư và 8 phó Giáo sư. Ngoài ra, các cơ sở giáo dục đại học thành viên của ĐH Đà Nẵng có thêm 66 Tiến sĩ. Đến nay, ĐH Đà Nẵng có 8 GS, 104 PGS và 733 TS, đạt tỷ lệ 45% giảng viên có trình độ TS trở lên.

Đa số các tân tiến sĩ được tuyển dụng mới, bảo vệ thành công luận án trong năm qua từ các trường ĐH uy tín trong và ngoài nước như: CH Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh...

Tại buổi gặp mặt các cán bộ chủ chốt và Vinh danh các tân Giáo sư, phó Giáo sư và tân Tiến sĩ, PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ - Giám đốc ĐH Đà Nẵng cho biết, nhờ tinh thần năng động, sáng tạo, thích ứng linh hoạt, năm 2022, ĐH Đà Nẵng đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trong các hoạt động giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế... Đây là những tiền đề quan trọng cho sự phát triển lâu dài của ĐH Đà Nẵng.

Bước sang năm 2023 trong bối cảnh được dự báo tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục còn nhiều thách thức, khó khăn; cạnh tranh trong giáo dục đại học trước yêu cầu xã hội đòi hỏi chất lượng đào tạo phải ngày càng nâng cao trong điều kiện các nguồn đầu tư từ ngân sách Nhà nước còn hạn hẹp, ĐH Đà Nẵng xác định một số nhiệm vụ trọng tâm.

Theo PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ, ĐH Đà Nẵng sẽ khẩn trương xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về chủ trương phát triển ĐH Đà Nẵng thành ĐH Quốc gia. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của ĐH Đà Nẵng.

ĐH Đà Nẵng cùng các cơ sở giáo dục đại học thành viên tiếp tục đổi mới quản trị đại học, đẩy mạnh chuyển đổi số theo tinh thần thực chất - hiệu quả gắn với thực hiện thành công dự án đổi mới giáo dục đại học (PHER). "Phải lấy “Thực chất – Hiệu quả” làm thước đo trong mọi hoạt động của nhà trường, đơn vị; phải lấy chữ “Thật” làm kim chỉ nam cho mọi suy nghĩ và hành động" - PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ nhấn mạnh.

Giám đốc ĐH Đà Nẵng cũng đề nghị các trường thành viên chủ động rà soát mọi mặt hoạt động của nhà trường, nhất là công tác tài chính và đầu tư cơ sở vật chất, phải thực hiện đúng quy định của nhà nước và đảm bảo hiệu quả sử dụng. Chú trọng công tác thanh tra, nhất là công tác tự kiểm tra, xem đây là một biện pháp quan trọng phòng ngừa và khắc phục những hạn chế, thiếu sót để hoàn thiện công tác quản lý trước yêu cầu ngày càng cao.

ĐH Đà Nẵng hướng đến trở thành “trường học hạnh phúc” mà ở đó mỗi người đều cảm thấy hài lòng, tìm thấy động lực, cơ hội để cống hiến và phát triển. Chính vì vậy, phải lấy người học là trung tâm trong mọi hoạt động của nhà trường, các chính sách của nhà trường phải hướng đến người học để tạo ra một môi trường học tập, sinh hoạt an toàn, lành mạnh; tạo điều kiện cho sinh viên phát triển mọi tài năng, nhất là khuyến khích sinh viên nghiên cứu khoa học.

Theo PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ, trong năm 2023, ĐH Đà Nẵng tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án ODA đảm bảo tiến độ giải ngân theo yêu cầu của WB đối với dự án Khu đô thị ĐH Đà Nẵng tại Hòa Quý - Điện Ngọc. "Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, có tầm chiến lược nhằm xây dựng cơ sở vật chất cần thiết để thực hiện khát vọng phát triển ĐH Đà Nẵng lên ĐHQG trong tương lai" - Giám đốc ĐH Đà Nẵng khẳng định.

Các bài khác...