Sidebar

Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức Đại học Đà Nẵng lần thứ IX

Sáng ngày 28/11/2016, hơn 200 đại biểu đã tham dự Hội nghị đại biểu cán bộ công chức, viên chức (CBCCVC) Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) lần thứ IX, năm 2016...

Sáng ngày 28/11/2016, hơn 200 đại biểu đã tham dự Hội nghị đại biểu cán bộ công chức, viên chức (CBCCVC) Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) lần thứ IX, năm 2016.

Với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho khu vực nói riêng và cho cả nước nói chung, tính đến nay, quy mô đào tạo của ĐHĐN là trên 60.000 sinh viên (SV) các hệ, trong đó tuyển mới năm học 2016-2017 là gần 15.000 SV.

GS.TS Trần Văn Nam – Giám đốc ĐHĐN trình bày báo cáo tổng kết tình hình công tác giai đoạn 2014-2016 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2018 tại Hội nghị

Trong công tác đào tạo, GS.TS Trần Văn Nam nhấn mạnh: Tổng số chương trình chất lượng cao, chuyên ngành tinh hoa của ĐHĐN ngày càng được mở rộng, tính đến nay đã lên đến 22 chuyên ngành.

Cũng trong giai đoạn 2014-2016, ĐHĐN đã thực hiện 04 mục tiêu, nhiệm vụ chính của công tác đào tạo, bao gồm: Hoàn thiện, chuẩn hóa công cụ quản lý đào tạo; Đổi mới công tác tuyển sinh; Đổi mới chương trình, đa dạng ngành, chuyên ngành đào tạo; Nâng cao trình độ ngoại ngữ và tin học cho sinh viên tốt nghiệp.

Về đào tạo sau ĐH, đã có trên 70% các ngành đào tạo trình độ ĐH đều có ngành đào tạo trình độ thạc sỹ dưới dạng ngành đúng, ngành gần, ngoại trừ một số ngành đào tạo ngôn ngữ của Trường ĐH Ngoại ngữ và một ngành của Trường ĐH Sư phạm.Điểm nổi bật trong giai đoạn này chính là các trường ĐH thành viên của ĐHĐN bao gồm ĐH Sư phạm, ĐH Bách khoa, ĐH Kinh tế và ĐH Ngoại ngữ đã tiến hành đăng ký và được cấp quyết định chứng nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục. Trên cơ sở này, trong thời gian đến, các cơ sở giáo dục đại học thành viên (CSGDĐHTV) của ĐHĐN sẽ tiếp tục thực hiện đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn quốc tế.

Góp phần gia tăng xếp hạng của ĐHĐN chính là hoạt động hợp tác quốc tế. Cụ thể, trong hai năm vừa qua, ĐHĐN đã ký kết 48 văn bản thỏa thuận hợp tác về đào tạo ngồn nhân lực, trao đổi học thuật với các đối tác nước ngoài. Ngoài ra, làm thủ tục tiếp nhận hơn 1.500 lượt sinh viên từ các nước đến học tập, thực tập ngắn hạn và dài hạn tại các CSGDĐHTV.

Qua một số báo cáo được trình bày tại Hội nghị, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2016-2018 là:

Đào tạo: Đổi mới chương trình, phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng đào tạo; Thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao trình độ ngoại ngữ và tin học cho SV tốt nghiệp; Chuẩn hóa việc thi, đánh giá trình độ tiếng Anh, tin học theo chuẩn quốc gia; v.v…

Đảm bảo chất lượng giáo dục (ĐBCLGD): Hỗ trợ kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN; Xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống quản lý ĐBCLGD qua mạng để tham gia xếp hạng trong nước và quốc tế; v.v…

Khoa học – Công nghệ: Ban hành các quy định chung trong toàn ĐHĐN về hỗ trợ kinh phí cho các bài báo đăng trên tạp chí trong danh mục ISI; Xây dựng các chế độ đãi ngộ đặc biệt cho các cán bộ KHCN; Đổi mới tổ chức, cơ chế quản lý hoạt động KHCN phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm; Triển khai hiệu quả Quỹ phát triển KHCN của ĐHĐN; v.v…

Cùng một số mục tiêu chiến lược, nhiệm vụ trọng tâm trong các công tác học sinh-sinh viên, chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính, cơ sở vật chất, hợp tác quốc tế, và các công tác khác, cũng đã được các đại biểu tham dự thống nhất thông qua.

Tại Hội nghị, GS.TS Trần Văn Nam cũng đã đề cập đến xu hướng hội nhập và toàn cầu hóa sẽ đem đến nhiều cơ hội để ĐHĐN hợp tác với nhiều dự án và đối tác nước ngoài. Tuy nhiên, cùng với cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4, và sự cạnh tranh của các trường trong khu vực cũng chính là thách thức đặt ra với đội ngũ CBCCVC của ĐHĐN trong thời gian sắp đến.


ThS. Võ Văn Vang trình bày báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2014-2016

TS. Trần Đình Khôi Quốc – Trưởng ban, Ban Đào tạo ĐHĐN giải trình các thắc mắc về công tác đào tạo

Đại biểu đặt câu hỏi tại Hội nghị

PGS.TS Đoàn Quang Vinh – Phó Giám đốc ĐHĐN trình bày một số ý kiến đóng góp tại Hội nghị


Thông qua Hội nghị đã bầu ra Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2016-2018. Qua đó, các đại biểu tham dự cũng đã biểu quyết và thống nhất với nghị quyết, đồng thời thảo luận, đặt câu hỏi và tìm kiếm các giải pháp phù hợp để tiếp tục xây dựng và phát triển ĐHĐN theo định hướng trở thành ĐH nghiên cứu đến năm 2020.

Tin từ Đại học Đà Nẵng


Các bài khác...