Sidebar

Đảng ủy Trường Cao đẳng Công nghệ tổ chức “Lớp nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam”

Đảng ủy Trường Cao đẳng Công nghệ tổ chức “Lớp nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam” cho các học viên là đoàn viên ưu tú được lựa chọn từ các Chi đoàn, Liên chi đoàn thuộc Đoàn Thanh niên CSHCM của Nhà trường

Đảng ủy Trường Cao đẳng Công nghệ tổ chức “Lớp nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam” cho các học viên là đoàn viên ưu tú được lựa chọn từ các Chi đoàn, Liên chi đoàn thuộc Đoàn Thanh niên CSHCM của Nhà trường.

Việc tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác phát triển Đảng nói riêng ở Đảng bộ Trường Cao đẳng Công nghệ (CĐCN) và công tác xây dựng Đảng nói chung của Đảng bộ Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN), nhằm tạo nguồn cho công tác phát triển Đảng, xây dựng lực lượng kế thừa có đủ năng lực, trình độ và phẩm chất đạo đức. 

Sáng ngày 26/11/2016, Đảng ủy Trường CĐCN phối hợp với Văn phòng Đảng ủy ĐHĐN tổ chức Lễ khai mạc “Lớp nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam” năm 2016 cho các học viên là đoàn viên ưu tú được lựa chọn từ các Chi đoàn, Liên chi đoàn thuộc Đoàn Thanh niên CSHCM của Nhà trường.

Đến tham dự lễ khai mạc lớp học, có đồng chí Bùi Thị Kim Yến - Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy ĐHĐN; đồng chí Nguyễn Anh Duy - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường CĐCN, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên cùng 56 học viên là HSSV Nhà trường.

Lớp học diễn ra trong 02 ngày 26 và 27/11/2016. Các học viên được trang bị kiến thức cơ bản về các chuyên đề: Khái quát về lịch sử Đảng Cộng sản Viêt Nam; Chủ nghĩa Mác - Lê Nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau khóa học các học viên sẽ viết bài thu hoạch về những vấn đề cơ bản đã tiếp thu được về mặt lý luận và vận dụng vào thực tiễn.

Một số hình ảnh của lớp học:

IMG_3643.JPG

20161126_073736.jpg

Đồng chí Bùi Thị Kim Yến - Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy ĐHĐN (ảnh trên)
và đ
ồng chí Nguyễn Anh Duy - Ủy viên BTV Đảng ủy Trường CĐCN phát biểu tại Lễ khai mạc lớp học

fdsfd.jpg


hanh.jpg

Các bài khác...