Sidebar

Đại học Đà Nẵng giới thiệu Bản tin định kỳ-Newsletter UD số 1 năm 2023

Nhằm tăng cường gắn kết, phục vụ cộng đồng; nâng cao hiệu quả thông tin truyền thông về giáo dục đào tạo, góp phần quảng bá học hiệu, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) trân trọng giới thiệu Bản tin định kỳ ĐHĐN-Newsletter UD số 1 năm 2023.

Nhằm tăng cường gắn kết, phục vụ cộng đồng; nâng cao hiệu quả thông tin truyền thông về giáo dục đào tạo, góp phần quảng bá học hiệu, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) trân trọng giới thiệu Bản tin định kỳ ĐHĐN-Newsletter UD số 1 năm 2023.
1111.jpg

Kính mời xem Bản tin định kỳ ĐHĐN-Newsletter UD số 1 năm 2023 tại đây.

Các bài khác...