Sidebar

Ra mắt Câu lạc bộ Khoa học Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng

Ngày 11/4/2023, Câu lạc bộ Khoa học Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT) - Đại học Đà Nẵng đã có buổi sinh hoạt đầu tiên. Tham gia buổi sinh hoạt đầu tiên có 20 nhà khoa học đến từ các đơn vị thuộc Trường.

Ngày 11/4/2023, Câu lạc bộ Khoa học Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT) - Đại học Đà Nẵng đã có buổi sinh hoạt đầu tiên. Tham gia buổi sinh hoạt đầu tiên có 20 nhà khoa học đến từ các đơn vị thuộc Trường.
Câu lạc bộ Khoa học được thành lập với mục đích triển khai các sinh hoạt học thuật, nhằm góp ý cho Ban Giám hiệu về các chủ trương, chính sách phát triển hoạt động khoa học công nghệ; phổ biến, trao đổi thông tin và phối hợp đề xuất các dự án, đề tài đặc biệt là các dự án quốc tế, đề tài cấp quốc gia; góp ý cho các đề xuất đề tài, dự án đặc biệt là các đề tài, dự án liên ngành; thông tin, trao đổi về các định hướng nghiên cứu mới trên thế giới;… Câu lạc bộ sẽ tổ chức sinh hoạt tại Trung tâm CEF Đà Nẵng (Centre d’Employabilité Francophone de Danang) - tầng 1, Khu C. Việc tham gia Câu lạc bộ hoàn toàn dựa trên sự tự nguyện của giảng viên, nhà khoa học trong và ngoài Trường. Hiện nay đã có 25 thành viên đăng ký tham gia.
Tại buổi sinh hoạt đầu tiên, các thành viên đã tự giới thiệu về bản thân, mong muốn khi tham gia Câu lạc bộ cũng như khả năng đóng góp cho các hoạt động chung của Câi lạc bộ. Buổi sinh hoạt diễn ra trong không khí vui vẻ, thoải mái, thực tâm mong muốn hợp tác để cùng triển khai các hoạt động nghiên cứu.
Các thành viên đã thống nhất phân công TS. Võ Văn Quân – Giảng viên Khoa Công nghệ Hóa học – Môi trường chuẩn bị nội dung để trao đổi cho lần sinh hoạt đến với chủ đề “Làm thế nào để công bố các bài báo khoa học uy tín"

1.jpg

2.jpg

Các thành viên Câu lạc bộ Khoa học chụp hình lưu niệm

TRUNG TÂM HỌC LIỆU VÀ TRUYỀN THÔNG

Các bài khác...