Sidebar

Hội thảo chuyên đề: “Ảnh hưởng của các loại tải trọng đặc biệt đến kết cấu công trình xây dựng” tại bộ môn Xây dựng – Khoa Kỹ thuật Xây dựng

Để các giảng viên, sinh viên Khoa KT Xây dựng có dịp cùng trao đổi về các loại tải trọng đặc biệt và các tác động của tải trọng đặc biệt lên công trình xây dựng, vào lúc 14h00 thứ Sáu ngày 27/10/2017; Bộ môn Xây dựng đã tổ chức Seminar “Ảnh hưởng của các loại tải trọng đặc biệt đến kết cấu công trình xây dựng”.

Trong thiết kế kết cấu xây dựng, tải trọng công trình hay chính xác hơn là tải trọng và tác động (Loads and Actions) là các tác động vào công trình xây dựng dưới dạng lực (tải trọng) và các tác động khác không phải là lực như: chênh lệch nhiệt độ, biến dạng cưỡng bức,... Theo tính chất tác dụng của tải trọng người ta phân tải trọng thành các loại: Tải trọng thường xuyên (tĩnh tải); tải trọng tạm thời (hoạt tải) và tải trọng đặc biệt (động đất, bom mìn, nhiệt độ,…). 
Ở nước ta tải trọng đặc biệt được xem ít xảy ra và chỉ được xét đến cho các công trình có tính chất đặc biệt hoặc theo vị trí địa lý xây dựng công trình. Tuy nhiên, hiện nay do việc biến đổi khí hậu (thay đổi nhiệt độ, thiên tai,…) diễn ra phức tạp trên toàn thế giới nên các tải trọng – tác động đặc biệt tác dụng lên công trình đang rất được quan tâm. 
Để các giảng viên, sinh viên có dịp cùng trao đổi, học hỏi thêm về lĩnh vực này, vào lúc 14h00 thứ Sáu, ngày 27/10/2017; Bộ môn Xây dựng - Khoa Kỹ thuật Xây dựng - tổ chức Seminar “Ảnh hưởng của các loại tải trọng đặc biệt đến kết cấu công trình xây dựng”.
Hội thảo có sự góp mặt của BCN Khoa Kỹ thuật Xây dựng; các giảng viên, sinh viên thuộc Bộ môn Xây dựng và các Bộ môn khác có quan tâm.
Trong báo cáo tham luận số 1 tại hội thảo, với chuyên đề  “Ảnh hưởng của sự chênh lệch nhiệt độ tầng mái đến kết cấu công trình bê tông cốt thép”, ThS. Nguyễn Phú Hoàng đã giới thiệu ảnh hưởng của tác động nhiệt độ do sự chênh lệch nhiệt độ bên ngoài và bên trong sàn tầng mái đến kết cấu (sàn, dầm, cột,…) công trình BTCT. Từ đó tác giả đã đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế ảnh hưởng của tác động nhiệt độ đến kết cấu công trình xây dựng.

Untitled.jpg
Hình 1: ThS. Nguyễn Phú Hoàng báo cáo tham luận số 1 tại Hội thảo
Nội dung tham luận số 2 “Sử dụng phần mềm ETABS để đánh giá ảnh hưởng các đặc trưng của chuyển động nền đất khi động đất xảy ra đến kết cấu công trình xây dựng bê tông cốt thép” của ThS. Lê Chí Phát đã lên các cơ sở lý thuyết tính động đất theo phương pháp lịch sử thời gian và hướng dẫn ứng dụng phần mềm ETABS v9.2.0 để tính toán động đất theo phương pháp lịch sử thời gian. Nghiên cứu đi vào đánh giá ảnh hưởng các đặc trưng của chuyển động nền đất khi động đất xảy ra (cường độ và thời gian động đất) đến kết cấu công trình xây dựng bê tông cốt thép.
Do tính thời sự của vấn đề nêu ra tại hội thảo, các bài tham luận đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi thảo luận sôi nổi của thầy cô và sinh viên Khoa KT Xây dựng về các vấn đề: ảnh hưởng của tác động nhiệt độ và tải trọng động đất đến kết cấu công trình xây dựng; giải pháp nhằm hạn chế các loại tải trọng – tác động đặc biệt (động đất, nhiệt độ) đến kết cấu công trình xây dựng; đề xuất các hướng và các bước nghiên cứu tiếp theo; …
Sau gần 2 giờ trao đổi, hội thảo kết thúc vào lúc 16h00 cùng ngày.

Các bài khác...