Sidebar

Phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên: Nhìn từ miền Trung - Tây Nguyên

Sinh viên (SV) là bộ phận ưu tú của tuổi trẻ, có nhiều tiềm năng sáng tạo, là lực lượng hùng hậu kế thừa sự nghiệp cách mạng của Đảng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần do thanh niên”. Phát triển đội ngũ SV vào Đảng sẽ góp phần bảo đảm chất lượng nguồn nhân lực chủ chốt của đất nước khi chúng ta đang hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Sinh viên (SV) là bộ phận ưu tú của tuổi trẻ, có nhiều tiềm năng sáng tạo, là lực lượng hùng hậu kế thừa sự nghiệp cách mạng của Đảng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần do thanh niên”. Phát triển đội ngũ SV vào Đảng sẽ góp phần bảo đảm chất lượng nguồn nhân lực chủ chốt của đất nước khi chúng ta đang hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

123. jpg.gif

Sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế-Kế hoạch Đà Nẵng tìm hiểu nguyện vọng vào Đảng
Nhìn từ đại học vùng

Thành phố Đà Nẵng là trung tâm giáo dục, đào tạo của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, với hơn 30 trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, hơn 80.000 SV. Để phát triển đảng viên trong SV, trong những năm qua, Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế thuộc Đảng bộ Đại học Đà Nẵng chỉ đạo các tổ chức Đảng cơ sở thực hiện hiệu quả công tác phát triển Đảng trong SV. Là chi bộ trực tiếp phụ trách công tác phát triển Đảng trong SV, Chi bộ Sinh viên Trường Đại học Kinh tế nhận thức việc phát triển đảng viên từ SV ưu tú là nhiệm vụ thường xuyên, song phải bảo đảm chất lượng, không đặt mục tiêu lấy số lượng.

TS Bùi Trung Hiệp, Bí thư Chi bộ Sinh viên cho biết, chi bộ luôn sâu sát với các phong trào SV để kịp thời phát hiện, tạo nguồn cho Đảng. “Những SV ưu tú được chọn để bồi dưỡng kết nạp đảng viên không chỉ đáp ứng tiêu chuẩn về tư tưởng, chính trị, đạo đức mà còn là điển hình trong học tập, rèn luyện, tích cực tham gia phong trào Đoàn, Hội của nhà trường. Trong giai đoạn 2018-2022, chi bộ phát triển 103 đảng viên từ SV ưu tú. Năm 2022, chi bộ kết nạp 26 đảng viên mới và giới thiệu học lớp cảm tình Đảng cho hơn 100 sinh viên”, TS Bùi Trung Hiệp thông tin.

TS Phan Bảo An, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng) cho biết, để thực hiện nhiệm vụ phát triển Đảng theo yêu cầu của Đảng ủy Đại học Đà Nẵng, Đảng ủy nhà trường chỉ đạo các chi bộ trực thuộc quan tâm, giới thiệu các quần chúng là sinh viên có thành tích học tập tốt, nghiên cứu khoa học đạt được thành tích cao, có đạo đức trong sáng, tham gia nhiệt tình các hoạt động phong trào của nhà trường và ở địa phương, là SV  “5 tốt” các cấp… vào Đảng. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, tạo điều kiện để SV được học tập, rèn luyện, tu dưỡng và phấn đấu được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Đảng bộ kết nạp 37 đảng viên, trong đó có 27 đảng viên là SV.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học Đà Nẵng Phan Minh Đức cho biết, nhiều năm qua, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Đại học Đà Nẵng xem việc phát triển Đảng trong SV là nhiệm vụ quan trọng nhằm bổ sung nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao cho đất nước. Vì thế, số lượng SV được đứng vào hàng ngũ của Đảng luôn chiếm tỷ lệ hơn 50% tổng số đảng viên được kết nạp mới hằng năm trong toàn Đảng bộ Đại học Đà Nẵng.

Trong giai đoạn 2020-2022, dù chịu nhiều tác động lớn từ tình hình Covid-19 nhưng bằng sự nỗ lực và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Đảng ủy Đại học Đà Nẵng duy trì chỉ đạo công tác phát triển Đảng trong SV đối với các đảng bộ cơ sở. Cấp ủy cơ sở chủ động tạo nguồn ngay từ khi SV mới vào trường, lựa chọn SV là học sinh khá, giỏi và là cán bộ lớp, cán bộ Đoàn nhiều năm ở bậc THPT để tiếp tục thử thách, bồi dưỡng, kết nạp Đảng từ năm thứ hai, thứ ba.

Với sự chủ động của các đảng ủy cơ sở, công tác phát triển Đảng trong SV tại Đảng bộ Đại học Đà Nẵng trong những năm qua đã đi vào thực chất, với số lượng tăng dần qua các năm. Từ tháng 8-2020 đến nay, Đảng bộ Đại học Đà Nẵng đã kết nạp được 346 đảng viên; mỗi năm đạt khoảng 9,2%-10% so với tổng số đảng viên. 

Bảo đảm chất lượng đảng viên

Song song với việc chú trọng tạo nguồn và phát triển đảng viên ở học sinh THPT, công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên trong SV  được các cấp ủy, các chi bộ, đảng bộ, lãnh đạo nhà trường, Công đoàn và Đoàn Thanh niên trong các trường đại học, cao đẳng tỉnh Bình Định đặc biệt quan tâm. Ghi nhận từ chi bộ sinh viên các khoa của các trường đại học, cao đẳng tại tỉnh Bình Định cho thấy, cấp ủy chi bộ sinh viên phát huy tính tiên phong trong các phong trào Đoàn, Hội; sâu sát đời sống SV, nắm bắt được tư tưởng, tình cảm, nguyện vọng, phản ánh kịp thời với chi ủy chi bộ khoa, đảng ủy trường.

Đặc biệt, theo Đảng ủy các trường, các đảng viên trong chi bộ sinh viên các khoa là những tấm gương sáng về học tập, rèn luyện, đi đầu trong các hoạt động của SV , cũng như trong nghiên cứu khoa học; sôi nổi trong các hoạt động, sâu sát và có tầm ảnh hưởng đối với SV nên các chi bộ sinh viên có điều kiện thuận lợi để hướng dẫn, phát hiện, lựa chọn những quần chúng tốt trong phong trào SV để rèn luyện, thử thách, giao nhiệm vụ, lập danh sách, giới thiệu SV ưu tú cho tổ chức Đảng xem xét, kết nạp.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Định Nguyễn Giờ cho biết, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng trong công tác phát hiện, tạo nguồn phát triển Đảng của cấp ủy các trường, đã hình thành động cơ phấn đấu vào Đảng trong sáng, đúng đắn trong lực lượng SV. Do đó, từ năm 2020-2022, các trường kết nạp được 296 đảng viên là SV vào Đảng.

Đảng bộ Trường Đại học Vinh (tỉnh Nghệ An) có 8 đảng bộ bộ phận, 20 chi bộ trực thuộc với hơn 100 đảng viên là cán bộ, giảng viên, 374 đảng viên là SV. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Vinh Nguyễn Ngọc Hiền cho biết, toàn Đảng bộ Trường Đại học Vinh có 10 chi bộ sinh viên, kết cấu có tính chuyên môn gần giống nhau để các đảng viên là SV  vừa sinh hoạt chuyên môn, vừa sinh hoạt các nội dung khác.

Các chi bộ sinh viên tập hợp các cán bộ Đoàn, SV ưu tú được giao lãnh đạo Đoàn, Hội cùng cấp, phối hợp Đoàn trường và Hội SV để triển khai các giải pháp giới thiệu, bồi dưỡng rèn luyện và giới thiệu đảng viên. “Thuận lợi lớn nhất của Đảng bộ Đại học Vinh chính là sự quan tâm của cấp ủy cấp trên nên trong thời gian qua, công tác phát triển Đảng của nhà trường có những kết quả nhất định. Tính từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ kết nạp hơn 450 đảng viên từ SV ; trong 4 tháng đầu năm 2023, kết nạp 86 đảng viên”, ông Hiền nói…

"Lịch sử cách mạng Việt Nam từ khi thành lập Đảng đến nay cho thấy tất cả những người con ưu tú nhất của nước nhà đều là những người trưởng thành trong phong trào học sinh, sinh viên có tư duy về mặt tư tưởng cách mạng... Chính vì vậy, nếu chúng ta phát triển được đội ngũ học sinh, sinh viên  trở thành đảng viên rõ ràng sẽ bảo đảm chất lượng của Đảng, bảo đảm nguồn lãnh đạo chủ chốt và sự vững bền của Đảng trong phong trào cách mạng”
(Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại hội nghị chuyên đề tạo nguồn phát triển Đảng trong sinh viên khu vực miền Trung - Tây Nguyên tổ chức vào ngày 19-5 tại Bình Định)

Các bài khác...