Sidebar

Khoa Công nghệ Hóa học – Môi trường tổ chức đánh giá Đồ án tốt nghiệp đại học cho sinh viên ngành Kỹ thuật thực phẩm

Sáng ngày 14 tháng 6 năm 2023, Khoa Công nghệ Hóa học – Môi trường đã tổ chức 02 Hội đồng chấm Đồ án đồ án tốt nghiệp Cử nhân cho sinh viên ngành Kỹ thuật thực phẩm (hệ cử nhân).

Sáng ngày 14 tháng 6 năm 2023, Khoa Công nghệ Hóa học – Môi trường đã tổ chức 02 Hội đồng chấm Đồ án đồ án tốt nghiệp Cử nhân cho sinh viên ngành Kỹ thuật thực phẩm (hệ cử nhân).

Anh7.jpg

TS. Ngô Thị Minh Phương - Phó Trưởng khoa Khoa Công nghệ hóa học - Môi trường
khai mạc buổi bảo vệ Đồ án tốt nghiệp

Anh4.jpg

Anh5.jpg

Anh6.jpg

Sinh viên trình bày Đồ án tốt nghiệp tại 
Hội đồng chấm Đồ án tốt nghiệp ngành Kỹ thuật thực phẩm

Tại các hội đồng chấm Đồ án tốt nghiệp, các nhóm sinh viên đã trình bày các kết quả nghiên cứu trong đề tài tốt nghiệp bao gồm thiết kế các nhà máy sản xuất các sản phẩm thực phẩm và nghiên cứu ứng dụng các sản phẩm thực phẩm theo quy mô phòng thí nghiệm như các sản phẩm rượu chuối hột, snack từ quả sake, cố định tế bào nấm men trong sản xuất rượu và tối ưu hóa các điều kiện nhằm đạt được các thông số kỹ thuật tối ưu trong sản xuất là điều rất quan trọng trong các quy trình sản xuất thực phẩm. 
Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp: 

Anh1.jpg

Anh2.jpg

Anh3.jpg

Anh8.jpg

Anh9.jpg

Anh2.jpg

KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC - MÔI TRƯỜNG
TRUNG TÂM HỌC LIỆU VÀ TRUYỀN THÔNG

Các bài khác...