Sidebar

Đại học Đà Nẵng công bố Điểm nhận đăng ký xét tuyển theo phương thức xét điểm thi THPT (trừ các ngành đào tạo giáo viên, sức khỏe) năm 2023

Đại học Đà Nẵng công bố Điểm nhận đăng ký xét tuyển theo phương thức xét điểm thi THPT (trừ các ngành đào tạo giáo viên, sức khỏe) năm 2023

Đại học Đà Nẵng công bố điểm nhận đăng ký xét tuyển (ĐKXT) theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2023 vào các cơ sở đào tạo thành viên (trừ các ngành đào tạo giáo viên, sức khỏe) như sau:

Ghi chú:

Điểm nhận đăng ký xét tuyển là tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển có nhân hệ số, quy về thang điểm 30, cộng với điểm ưu tiên khu vực, đối tượng.

Các bài khác...