Sidebar

Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, triển khai trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, lĩnh vực khoa học và công nghệ vũ trụ

Vào ngày 24/08/2023, Vụ Công nghệ cao - Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội thảo khoa học “Đánh giá thực trạng và đề xuất định hướng thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, triển khai trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và lĩnh vực khoa học và công nghệ vũ trụ”.

Nhằm mục đích trao đổi thông tin, đánh giá thực trạng và đề xuất định hướng thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, triển khai trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, thực hiện Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến năm 2030; lĩnh vực khoa học và công nghệ vũ trụ nhằm thực hiện Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030. 

Vào ngày 24/08/2023, Vụ Công nghệ cao - Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội thảo khoa học “Đánh giá thực trạng và đề xuất định hướng thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, triển khai trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và lĩnh vực khoa học và công nghệ vũ trụ” (gọi tắt là Hội thảo khoa học).

Tham dự Hội thảo khoa học có: TS. Trần Anh Tú – Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao; TS. Nguyễn Lê Hùng – Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao; PGS.TS. Đào Ngọc Chiến – Giám đốc Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp Nhà nước; về phía Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng có:  TS. Nguyễn Linh Nam – Phó Hiệu trưởng; TS. Trần Hoàng Vũ – Trưởng Khoa Điện – Điện tử; đại diện lãnh đạo các trường đại học tại thành phố Đà Nẵng; đại diện các cơ quan và doanh nghiệp; cùng đại diện giảng viên của Đại học Đà Nẵng đã đến tham dự.

11.jpg

Toàn cảnh Hội thảo khoa học

21.jpg

TS. Trần Anh Tú phát biểu khai mạc buổi hội thảo

Lãnh đạo của Vụ Công nghệ cao, Bộ Khoa học và Công nghệ đã trao đổi với các nhà khoa học, chuyên gia của thành phố Đà Nẵng về một số nội dung trọng tâm: TS. Trần Anh Tú giới thiệu Chiến lược nghiên cứu, phát triển trí tuệ nhân tạo và chiến lược nghiên cứu phát triển công nghệ vũ trụ đến năm 2030; PGS.TS. Đào Ngọc Chiến trình bày các chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia liên quan đến trí tuệ nhân tạo và khoa học công nghệ vũ trụ.

22.jpg

TS. Trần Anh Tú giới thiệu chiến lược nghiên cứu, phát triển trí tuệ nhân tạo và 
chiến lược nghiên cứu phát triển công nghệ vũ trụ đến năm 2030

23.jpg

TS. Trần Anh Tú giới thiệu các chương trình KC01, KC 4.0 và KC13

3.jpg

PGS.TS. Đào Ngọc Chiến trình bày các chương trình khoa học và công nghệ cấp 
quốc gia liên quan đến trí tuệ nhân tạo và khoa học công nghệ vũ trụ

4.jpg

TS. Nguyễn Phú Sinh – giảng viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng
trình bày hoạt động đào tạo, nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo và khoa học, công nghệ vũ trụ

Hội thảo khoa học “Đánh giá thực trạng và đề xuất định hướng thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, triển khai trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và lĩnh vực khoa học và công nghệ vũ trụ” là cơ hội để các giảng viên, nhà khoa học, chuyên gia các cơ quan, doanh nghiệp của thành phố Đà Nẵng trao đổi thông tin, đánh giá thực trạng và đề xuất những định hướng thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, triển khai trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo nhằm thực hiện Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến năm 2030; lĩnh vực khoa học và công nghệ vũ trụ nhằm thực hiện Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030.

Tại Hội thảo khoa học, đại diện các trường đại học và các cơ quan, doanh nghiệp đã có nhiều ý kiến trao đổi với lãnh đạo của Vụ Công nghệ cao – Bộ Khoa học và Công nghệ để làm rõ thêm những nội dung thuộc phạm vi chủ đề của Hội thảo khoa học.

thumbnail.jpg

Thảo luận tại Hội thảo khoa học

1.jpg

Đại biểu chụp hình lưu niệm
.
TRUNG TÂM HỌC LIỆU VÀ TRUYỀN THÔNG

Các bài khác...