Sidebar

Công tác viết báo cáo tự đánh giá Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa và ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử hoàn thành

Ngày 25/8/2023, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đã tổ chức Hội nghị công tác viết báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo (gọi tắt là Hội nghị) của hai ngành: ngành Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa và ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử (phiên bản cuối cùng trước khi tiến hành kiểm định)

Tự đánh giá chương trình đào tạo là một khâu quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng các chương trình đào tạo (CTĐT), giúp các cơ sở giáo dục tự rà soát, xem xét, đánh giá thực trạng của CTĐT, xây dựng và triển khai các kế hoạch hành động nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng CTĐT, thể hiện tính dân chủ, tính tự chịu trách nhiệm của cơ sở giáo dục trong mọi hoạt động đào tạo, nghiên cứu xã hội, phục vụ cộng đồng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
Ngày 25/8/2023, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật đã tổ chức Hội nghị công tác viết báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo (gọi tắt là Hội nghị) của hai ngành: ngành Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa và ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử (phiên bản cuối cùng trước khi tiến hành kiểm định), dưới sự chủ trì của PGS.TS. Võ Trung Hùng – Phó Hiệu trưởng nhà trường.

12.jpg

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị có sự tham gia của các thành viên Hội đồng tự đánh giá Trường; lãnh đạo Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục; lãnh đạo Phòng Đào tạo cùng các Thầy Cô giáo là lãnh đạo Khoa, Bộ môn, giảng viên thuộc các nhóm chuyên trách viết báo cáo tự đánh giá của 02 chương trình đào tạo chuẩn bị kiểm định trong năm 2023 và 05 chương trình đào tạo khác sẽ tiến hành kiểm định trong năm 2024.
Nội dung của Hội nghị diễn ra gồm hai phần: 
Phần I: các nhóm công tác chuyên trách viết báo cáo tự đánh giá trình bày nội dung Phiếu đánh giá tiêu chí, các minh chứng đã tìm được, minh chứng bắt buộc theo tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học kèm theo Công văn 1669/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 của Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
Phần II: các nhóm trình bày cách những điểm mạnh, điểm tồn tại của từng tiêu chí và kế hoạch hành động, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm tìm kiếm minh chứng, cách viết báo cáo theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Kết luận tại Hội nghị đánh giá công tác viết báo cáo chương trình đào tạo, thay mặt lãnh đạo nhà trường, PGS.TS. Võ Trung Hùng đã ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của các Thầy Cô giáo là thành viên của nhóm chuyên trách viết báo cáo tự đánh giá; tập thể Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục là đơn vị chuyên trách thực hiện công tác đảm bảo chất lượng của nhà trường; tập thể Phòng Đào tạo; lãnh đạo các Khoa có chương trình đào tạo thực hiện kiểm định đã luôn quan tâm chỉ đạo, giành nhiều tâm huyết cho công tác kiểm định của nhà trường. 


1.jpg

PGS.TS. Võ Trung Hùng phát biểu

Bên cạnh đó,  PGS.TS. Võ Trung Hùng cũng mong muốn các Thầy Cô giáo sẽ lan tỏa văn hóa chất lượng đào tạo đến từng giảng viên, sinh viên của đơn vị mình, để củng cố vị thế, tầm ảnh hưởng của Trường ngày càng lớn mạnh hơn. Từ đó, từng bước hoàn thành sứ mạng, tầm nhìn của nhà trường là sẽ trở thành một trong những trường đại học hàng đầu tại Việt Nam về đào tạo kỹ thuật và nghiên cứu ứng dụng trong thời đại mới, đáp ứng cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

2.jpg

10.jpg

8.jpg

9.jpg

7.jpg

14.jpg13.jpg

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
TRUNG TÂM HỌC LIỆU VÀ TRUYỀN THÔNG

Các bài khác...