Sidebar

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật - ĐH Đà Nẵng hướng tới trường đại học định hướng ứng dụng hàng đầu ở Việt Nam

Số đặc biệt của Báo Giáo dục và Đào tạo chào mừng kỷ niệm 41 năm Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 đăng bài báo: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng hướng tới trường đại học định hướng ứng dụng hàng đầu ở Việt Nam. Trân trọng giới thiệu với độc giả.

Số đặc biệt của Báo Giáo dục và Đào tạo chào mừng kỷ niệm 41 năm Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 đăng bài báo: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng hướng tới trường đại học định hướng ứng dụng hàng đầu ở Việt Nam. Trân trọng giới thiệu với độc giả.

11.jpg

44.jpg

Các bài khác...