Sidebar

Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng thông qua nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo trong năm 2024

Ngày 01/02/2024, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng (gọi tắt là Hội đồng) đã tổ chức phiên họp với sự chủ trì của PGS. TS. Phan Cao Thọ – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng và sự tham dự của TS. Phan Bảo An – Chủ tịch Hội đồng Trường; các Phó Hiệu trưởng: PGS. TS. Võ Trung Hùng, PGS. TS. Nguyễn Lê Hùng và TS. Nguyễn Linh Nam; cùng các thành viên trong Hội đồng.

Ngày 01/02/2024, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng (gọi tắt là Hội đồng) đã tổ chức phiên họp với sự chủ trì của PGS. TS. Phan Cao Thọ – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng và sự tham dự của TS. Phan Bảo An – Chủ tịch Hội đồng Trường; các Phó Hiệu trưởng: PGS. TS. Võ Trung Hùng, PGS. TS. Nguyễn Lê Hùng và TS. Nguyễn Linh Nam; cùng các thành viên trong Hội đồng.

IMG_7390.JPG

Toàn cảnh phiên họp

Phát biểu tại phiên họp, PGS.TS. Phan Cao Thọ cho biết: “Công tác tuyển sinh, đào tạo và nghiên cứu khoa học luôn là công tác trọng tâm của nhà trường trong mỗi năm học. Chính vì vậy, phiên họp của Hội đồng được tổ chức nhằm lắng nghe các báo cáo, thảo luận và đặc biệt là đề xuất các giải pháp hiệu quả để góp phần cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật trong thời gian tới”.

_MG_7423.JPG

PGS. TS. Phan Cao Thọ phát biểu

Tại phiên họp, TS. Bùi Hệ Thống – Trưởng phòng Phòng Đào tạo đã báo cáo những kết quả đạt được trong năm học 2022 – 2023, đồng thời chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục và đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm góp phần thực hiện tốt công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của nhà trường trong năm học 2023 – 2024.

_MG_7394.JPG

TS. Bùi Hệ Thống trình bày báo cáo

Ngoài ra, phiên họp đã lắng nghe TS. Nguyễn Minh Tiến - Phụ trách Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Trưởng bộ môn Cơ khí Ô tô và ThS. Phạm Văn Phát - Phó Trưởng khoa Khoa Điện - Điện tử, Phụ trách bộ môn Điện tử Viễn thông báo cáo những nội dung quan trọng về nhu cầu nhân lực; đội ngũ giảng viên; cơ sở vật chất phục vụ cho việc mở chuyên ngành Ô tô điện thuộc ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô và chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn thuộc ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông để tuyển sinh và đào tạo trình độ đại học chính quy từ năm 2024.

_MG_7400.JPG

TS. Nguyễn Minh Tiến trình bày báo cáo

_MG_7402.JPG

ThS. Phạm Văn Phát trình bày báo cáo

Bên cạnh việc ghi nhận những kết quả đã đạt được trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học năm học 2022 – 2023, Hội đồng đã tiến hành thảo luận, trao đổi, đưa ra các giải pháp thiết thực nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế và đóng góp ý kiến xây dựng cho kế hoạch phát triển hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của nhà trường năm học 2023 – 2024 thông qua việc thống nhất triển khai một số nội dung như sau: 
- Tiếp tục phát huy các hoạt động có hiệu quả trong công tác tuyển sinh, tăng cường các giải pháp nhằm gắn kết chặt chẽ hơn với các trường Trung học phổ thông thông qua các hoạt động tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp, hỗ trợ các hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo;
- Thực hiện rà soát, cập nhật chương trình đào tạo theo hướng đổi mới mạnh mẽ về phương pháp giảng dạy, đánh giá theo chuẩn đầu ra, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo nhằm đáp ứng năng lực số;
- Tăng cường thời gian giảng dạy và học ngoại ngữ cho sinh viên thông qua các hoạt động ngoại khóa, định hướng đào tạo cấp bằng chuyên sâu đặc thù với chuẩn đầu ra bậc 06 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam;
- Hội đồng thống nhất với 100% thành viên biểu quyết đồng ý về chủ trương mở hai chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn và Ô tô điện vì hai chuyên ngành này đáp ứng tốt với nhu cầu nhân lực cũng như xu hướng phát triển công nghệ trong lĩnh vực ô tô, công nghiệp bán dẫn. Tuy nhiên, Hội đồng cũng đề nghị nhà trường cần tăng cường năng lực đội ngũ, cơ sở vật chất để phục vụ tốt cho việc đào tạo và nghiên cứu chuyên sâu về các lĩnh vực này;
- Tăng cường phối hợp, hợp tác với các trường đại học trong và ngoài nước về thực hiện các hoạt động khoa học công nghệ;
- Đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp trong nghiên cứu để tạo ra các sản phẩm ứng dụng tại doanh nghiệp thông qua các đề tài đồ án tốt nghiệp của sinh viên, các đề tài nghiên cứu cùng doanh nghiệp của giảng viên.

_MG_74218.jpg

Các thành viên dự họp thảo luận, trao đổi ý kiến

Kết luận phiên họp, PGS. TS. Phan Cao Thọ đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các thành viên trong Hội đồng. Sự thành công của phiên họp lần này là cơ sở để Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng hoàn thành nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao; đóng góp những công trình nghiên cứu khoa học có chất lượng; đáp ứng hiệu quả cho sự phát triển kinh tế – xã hội của khu vực miền Trung – Tây Nguyên và cả nước.

TRUNG TÂM HỌC LIỆU VÀ TRUYỀN THÔNG

Các bài khác...