Sidebar

UD-UTE: Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 – 2025 và 2025 – 2030

Ngày 09/5/2024, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 – 2025 và 2025 – 2030.

Ngày 09/5/2024, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 – 2025 và 2025 – 2030.
Tham dự Hội nghị có: ThS. Nguyễn Đức Tiến – Chánh Văn phòng Đại học Đà Nẵng và các thành viên Tổ công tác; về phía lãnh đạo nhà trường có: TS. Phan Bảo An – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; PGS. TS. Phan Cao Thọ – Hiệu trưởng; các Phó Hiệu trưởng: PGS. TS. Võ Trung Hùng, PGS. TS. Nguyễn Lê Hùng, TS. Nguyễn Linh Nam; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc/trực thuộc cùng các cán bộ viên chức chủ chốt của nhà trường.
Chủ trì Hội nghị, TS. Phan Bảo An đã quán triệt mục đích, yêu cầu và một số nội dung về công tác quy hoạch cán bộ.“Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý phải xuất phát từ tình hình thực tế về đội ngũ cán bộ, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị trong từng nhiệm kỳ và định hướng nhiệm kỳ kế tiếp, đồng thời gắn kết chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ, đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng và tập thể lãnh đạo có thẩm quyền, trên nguyên tắc tập trung dân chủ, công bằng, công tâm, khách quan, công khai và minh bạch”, TS. Phan Bảo An nhấn mạnh.

_MG_9298.JPG

TS. Phan Bảo An phát biểu

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã tiến hành bỏ phiếu kín để bổ sung quy hoạch các chức danh Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 – 2025 và 2025 – 2030.

_MG_93011.jpg

Hình ảnh bỏ phiếu và kiểm tra số lượng phiếu bầu tại Hội nghị

Hội nghị cán bộ chủ chốt Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng đã diễn ra thành công tốt đẹp, là dịp để nhà trường lựa chọn ra những cán bộ nguồn có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, góp phần xây dựng và phát triển nhà trường ngày một vững mạnh hơn trong thời gian tới.

TRUNG TÂM HỌC LIỆU VÀ TRUYỀN THÔNG

Các bài khác...