Sidebar

Tọa đàm giới thiệu Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia, mã số KC-4.0/19-30

Ngày 09/5/2024, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng đã phối hợp với Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước, Vụ Công nghệ cao – Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban Chủ nhiệm Chương trình tổ chức Tọa đàm giới thiệu Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0”, mã số KC-4.0/19-30 và tìm kiếm nhiệm vụ thực hiện cho năm 2025.

Ngày 09/5/2024, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng đã phối hợp với Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước, Vụ Công nghệ cao – Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban Chủ nhiệm Chương trình tổ chức Tọa đàm giới thiệu Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0”, mã số KC-4.0/19-30 và tìm kiếm nhiệm vụ thực hiện cho năm 2025.
Tham dự Tọa đàm có: PGS. TS. Đào Ngọc Chiến – Giám đốc Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp Nhà nước; TS. Trần Anh Tú – Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao – Bộ Khoa học và Công nghệ; GS. TS. Nguyễn Thanh Thủy – Phó Chủ nhiệm Chương trình KC-4.0/19-30; cùng đại diện các ban chức năng thuộc Đại học Đà Nẵng;
Về phía lãnh đạo nhà trường có: PGS. TS. Phan Cao Thọ – Hiệu trưởng; TS. Phan Bảo An – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; các Phó Hiệu trưởng: PGS. TS. Võ Trung Hùng, PGS. TS. Nguyễn Lê Hùng; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị phòng, khoa, trung tâm và các cán bộ giảng viên của nhà trường.

_MG_9312.JPG

Toàn cảnh Tọa đàm

Phát biểu tại Tọa đàm, PGS. TS. Phan Cao Thọ cho biết: “Là một trường đại học định hướng ứng dụng, trong thời gian qua, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng đã được Bộ Khoa học và Công nghệ tin tưởng giao phó nhiều nhiệm vụ thuộc các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia”.
Thông qua Toạ đàm lần này, PGS. TS. Phan Cao Thọ bày tỏ mong muốn, Ban Chủ nhiệm chương trình sẽ có hướng dẫn cụ thể và thiết thực cho những đề xuất của cán bộ viên chức nhà trường đối với Chương trình KC-4.0/19-30.

_MG_9310.JPG

PGS. TS. Phan Cao Thọ phát biểu

Tại Tọa đàm, GS. TS. Nguyễn Thanh Thủy đã giới thiệu về Chương trình KC-4.0 giai đoạn 2019-2030.
KC-4.0/19-30 là một chương trình quan trọng nhằm thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực đội ngũ khoa học công nghệ của đất nước trong việc tiếp cận các vấn đề quan trọng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Chương trình hướng đến các mục tiêu như sau: nghiên cứu làm chủ phát triển và chuyển giao công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0; phát triển các sản phẩm, dịch vụ thúc đẩy CĐS, phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; hỗ trợ phát triển, đổi mới mô hình quản trị, sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp trong một số lĩnh vực chủ chốt theo hướng chuyển đổi số; tạo cơ chế chính sách, tiêu chuẩn và công cụ phân tích, đánh giá: tạo thuận lợi, chủ động tham gia cách mạng công nghiệp 4.0; phòng ngừa, ứng phó tác động tiêu cực đến xã hội, con người Việt Nam. 

_MG_9314.JPG

GS. TS. Nguyễn Thanh Thủy giới thiệu về chương trình KC-4.0/19-30

Bên cạnh đó, TS. Trần Anh Tú đã giới thiệu quy trình xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia, tập trung vào một số nội dung sau đây: các văn bản đã ban hành có liên quan; quy trình, thủ tục xác định nhiệm vụ của Chương trình KC-4.0; minh họa một số nhiệm vụ thuộc Chương trình KC-4.0 giai đoạn 2019-2023 đã được phê duyệt đặt hàng.
Trong khuôn khổ Tọa đàm, các đại biểu đã có phần trao đổi, thảo luận nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia, đồng thời đưa ra một số đề xuất cho Chương trình KC-4.0/19-30.

_MG_93234.jpg

Một số hình ảnh thảo luận tại Tọa đàm

Tọa đàm đã diễn ra thành công tốt đẹp, là nơi cung cấp những thông tin hữu ích, hỗ trợ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật nói riêng và Đại học Đà Nẵng nói chung xây dựng các đề xuất cho Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0”, mã số KC-4.0/19-30.

TRUNG TÂM HỌC LIỆU VÀ TRUYỀN THÔNG

Các bài khác...