Sidebar

MÃ TRƯỜNG: DSK – TỔNG CHỈ TIÊU TUYỂN SINH: 1.200 – SỐ NGÀNH TUYỂN: 15 – 4 PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN: TUYỂN SINH RIÊNG: 25; XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ THI THPT: 734 – XÉT TUYẾN THEO HỌC BẠ THPT: 406 – XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC: 35 CHO 5 NGÀNH – TRANG WEB TUYỂN SINH HTTP://TUYENSINH.UTE.UDN.VN – SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ: (0236) 3 530 103 – 3 835 705 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ THỰC THI PHÁP LUẬT BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2021

CÁC CHUYÊN MỤC

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật tổ chức Lễ phát động ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021

Sáng ngày 9/6/2021, tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng đã tổ chức lễ phát động ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021.

Thông báo về việc tạm hoãn tổ chức kỳ thi học kỳ 2, năm học 2020-2021

Thông báo về việc tạm hoãn tổ chức kỳ thi học kỳ 2, năm học 2020-2021

Thông báo về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng,chống dịch bệnh Covid-19

Thông báo về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng,chống dịch bệnh Covid-19

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng làm việc với Công ty TNHH Mabuchi Motor Đà Nẵng

Ngày 27/4/2021, đoàn công tác Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng đã có chuyến thăm và làm việc tại Công ty TNHH Mabuchi Motor – Đà Nẵng.

Đoàn vận động viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật tham gia Hội thao Khối thi đua các trường Đại học tại thành phố Đà Nẵng năm học 2020-2021

Thực hiện Kế hoạch số 269/KH-KTĐ ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Khối thi đua các Trường Đại học trên địa Bàn thành phố Đà Nẵng về việc tổ chức Hội thao Khối thi đua năm học 2020 - 2021

Lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng thăm quan và làm việc với Công ty TNHH Universal Alloy Corporation Vietnam (UAC)

Ngày 23/4/2021, lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng đã có chuyến thăm quan và làm việc với lãnh đạo Công ty TNHH Universal Alloy Corporation (UAC) về hợp tác đào tạo, hỗ trợ sinh viên thực tập học kỳ doanh nghiệp và thực tập nhận thức tại công ty.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng trưng bày sách mới hưởng ứng “Ngày sách Việt Nam” năm 2021

Ngày 23/4/2021, Trung tâm Học liệu và Truyền thông - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng đã tổ chức trưng bày sách mới hưởng ứng “Ngày sách Việt Nam” năm 2021.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nâng cao chất lượng đào tạo Học kỳ doanh nghiệp

Đào tạo gắn liền với thực tiễn xã hội là một trong những yếu tố then chốt quyết định tới sự tồn tại và phát triển của nhà trường. Trong những năm vừa qua, bên cạnh việc đổi mới nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra đánh giá, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng đặc biệt quan tâm tới công tác thực tập doanh nghiệp nhằm gắn kết chặt chẽ giữa lý thuyết và thực tiễn công việc.

CÁC CHUYÊN MỤC

Các chuyên mục