Sidebar

Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ công đoàn

Thực hiện chương trình công tác quý III/2022 và kế hoạch số 312/KH-CĐĐHSPKT ngày 10/11/2021 về thực hiện công tác bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn của Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật (ĐHSPKT), căn cứ quyết nghị tại cuộc họp Ban Thường vụ Công đoàn Trường ngày 08/7/2022, Công đoàn Trường ĐHSPKT đã tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng cán bộ công đoàn về công tác tổ chức đại hội công đoàn các cấp và công tác tài chính trong 02 ngày, từ ngày 22/7/2022 đến ngày 23/7/2022 tại thành phố Huế. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn Trường, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Trưởng ban Ban nữ công, Văn phòng Công đoàn Trường, Chủ tịch công đoàn bộ phận, Trưởng ban Ban Thanh tra nhân dân Trường ĐHSPKT.
Tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung nghiên cứu các văn bản hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của Công đoàn Giáo dục Việt nam và Công đoàn Đại học Đà Nẵng về tổ chức đại hội công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, quy định tiêu chuẩn cán bộ công đoàn… Những vấn đề được các đại biểu tập trung thảo luận, trao đổi ý kiến liên quan đến công tác quy hoạch cán bộ công đoàn đối với nhiệm kỳ tiếp theo của Công đoàn Trường và một số nội dung về công tác nhân sự đại hội công đoàn cơ sở theo hướng dẫn của Công đoàn Đại học Đà Nẵng; một số quy định mới về công tác tài chính công đoàn.
 Để chuẩn bị tốt nguồn nhân sự giới thiệu cho đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028  Ban Thường vụ Công đoàn Trường ĐHSPKT sẽ xây dựng kế hoạch để triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ công đoàn cơ sở và công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn Trường ĐHSPKT, nhiệm kỳ 2023-2028 theo đúng quy định.
Một số hình ảnh trong Hội nghị
congdona1.JPG
congdona2.JPG

Các bài khác...