Sidebar

Giới thiệu Đảng ủy

CƠ CẤU TỔ CHỨC ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT NHIỆM KỲ 2020-2025 

 STT

 HỌ VÀ TÊN  CHỨC VỤ
 1  Đ/c Phan Cao Thọ Bí thư Đảng ủy
 2  Đ/c Phan Bảo An Phó Bí thư Đảng ủy
 3  Đ/c Nguyễn Thị Khánh Hồng Ủy viên Ban Thường vụ
 4  Đ/c Huỳnh Thị Diễm Uyên Đảng ủy viên
 5  Đ/c Nguyễn Linh Nam  Đảng ủy viên
 6  Đ/c Hồ Trần Anh Ngọc Đảng ủy viên
 7  Đ/c Đoàn Chí Thiện Đảng ủy viên
8  Đ/c Phan Tiến Vinh Đảng ủy viên
9 Đ/c Phạm Minh TuấnĐảng ủy viên

CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC

 STT

 CHI BỘ  BÍ THƯ CHI BỘ
 1  Liên phòng Tổ chức và Tài chính  Đoàn Chí Thiện
 2  Liên phòng Đào tạo và Công tác sinh viên  Nguyễn Tấn Hòa
 3 Liên phòng Khoa học và Khảo thí Lê Vũ
 4 Phòng Cơ sở Vật chất Lê Văn Hoài
 5  Khoa Điện - Điện tử Trần Hoàng Vũ
 6  Khoa Cơ khí  Hồ Trần Anh Ngọc
 7  Khoa Kỹ thuật Xây dựng  Phan Tiến Vinh
8  Khoa Công nghệ Hóa học - Môi trường  Huỳnh Thị Diễm Uyên
9  Khoa Sư phạm Công nghiệp Nguyễn Đức Sỹ
10  Khoa Công nghệ số Nguyễn Văn Phát
 

ỦY BAN KIỂM TRA