Sidebar

Giới thiệu hoạt động Hợp tác Quốc tế

Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế về giáo dục đã trở thành xu thế tất yếu. Chính vì vậy, hội nhập quốc tế sâu, rộng về giáo dục và đào tạo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Trường Cao đẳng Công nghệ (CĐCN).

Là một trường thành viên của Đại học Đà Nẵng - một Đại học vùng trọng điểm của cả nước,  một trường đào tạo theo hướng ứng dụng công nghệ, Trường CĐCN nhận thức được rằng chỉ thông qua hợp tác và hội nhập quốc tế nhà trường mới có thể tiếp cận với  tri thức mới, những mô hình giáo dục và đào tạo hiện đại, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài nhằm phát triển nguồn nhân lực, tăng cường cơ sở vật chất, khẳng định vị thế về chất lượng đào tạo, phát triển nghiên cứu ứng dụng phục vụ địa phương.

Ký kết biên bản ghi nhớ giữa Trường Cao đẳng Công nghệ với Công ty ME - Nhật Bản
Trong nhiều năm qua, để góp phần nâng cao vị thế, uy tín, năng lực giảng dạy, chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, Trường CĐCN tích cực mở rộng quan hệ hợp tác với các trường trong khu vực và thế giới. Ngoài ra, trường còn tăng cường hợp tác với các công ty nước ngoài trong việc đào tạo và tiếp nhận sinh viên tốt nghiệp khá, giỏi của Trường vào làm việc tại các công ty ở nước ngoài tạo điều kiện cho sinh viên áp dụng và nâng cao kiến thức kỹ năng trong môi trường công nghiệp quốc tế. Điều này thực sự là động lực thúc đẩy sinh viên nỗ lực hơn nữa trong học tập. Qua đây, nhà trường cũng tiếp nhận được hỗ trợ về các trang thiết bị hiện đại phục vụ cho đào tạo và đây là hướng đi riêng và rất có hiệu quả của trường CĐCN trong lĩnh vực hợp tác quốc tế. 

Sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ giao lưu và thực tập tại Trường Đại học Chaopraya – Thái Lan
Với những nỗ lực đó, công tác hợp tác quốc tế của trường đạt được những kết quả đáng kể. Cho đến nay nhà trường đã ký kết hợp tác với nhiều trường đại học, cao đẳng trên thế giới cụ thể như Pháp (02), Hoa Kỳ (01), Đài Loan (03), CHDC Nhân dân Lào (01), Nhật Bản (02) , Úc (01), Phần Lan (01), Trung Quốc (01) và Thái Lan (01) và với  các công ty có yếu tố nước ngoài (03). 
Trong thời gian qua, thông qua các nguồn tài trợ khác nhau nhà trường ã cử 54 giảng viên đi học nâng cao trình độ ở nước ngoài (22 theo học nghiên cứu sinh, 32 học thạc sỹ). Có hơn 50 cán bộ và giảng viên của nhà trường đã tham gia công tác, giảng dạy ở nước ngoài góp phần nâng cao đáng kể trình độ chuyên môn, năng lực giảng dạy và nghiên cứu khoa học.
Nhà trường cũng đã thực hiện thành công việc trao đổi sinh viên với các trường nước ngoài tạo để sinh viên Trường CĐCN có cơ hội hiểu biết về văn hóa, học tập, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, trau dồi các kỹ năng, hình thành kinh nghiệm thực tiễn trong môi trường giáo dục quốc tế; tăng cường khả năng học và sử dụng ngoại ngữ chuẩn bị cho sự hình thành cộng đồng Asean và hội nhập quốc tế. 

Hoạt động trao đổi học thuật với các trường Đại học trên thế giới
Sự phát triển không ngừng và nâng cao vị thế của nhà trường có sự đóng góp đáng kể của việc hợp tác quốc tế. Do đó, trong thời gian tới Trường Cao đẳng Công nghệ sẽ đẩy mạnh triển khai các thỏa thuận đã ký; mở rộng hợp tác với các trường nước ngoài trong việc trao đổi giảng viên, sinh viên và nghiên cứu khoa học chung. Tăng cường hợp tác với các công ty quốc tế trong việc đào tạo và tuyển dụng sinh viên của Trường Cao đẳng công nghệ làm việc cho các công ty nước ngoài ở Việt Nam và nước ngoài. 
Để tạo điều kiện cho sinh viên tốt nghiệp của Trường Cao đẳng Công nghệ nâng cao trình độ, nhà trường tập trung vào việc hợp tác trong lĩnh vực đào tạo liên thông. Đây là chương trình đào tạo mở ra triển vọng cho sinh viên có cơ hội học tập nâng cao trình độ và nhận được bằng tốt nghiệp đại học chất lượng quốc tế với chi phí hợp lý.