Sidebar

Giới thiệu Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp

Giám đốc

ThS. Nguyễn Tấn Hòa

 

Điện thoại:

0914030651

 

Nhân viên Thường trực

Nguyễn Thị Thanh Tâm

 

Điện thoại:

0914030651

 

Địa chỉ:

48 Cao Thắng - TP. Đà Nẵng

 

CÁC CÔNG VIỆC CHÍNH

1. Giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên và làm thêm ngoài giờ

2. Tổ chức đào tạo và liên kết đào tạo các lớp bồi dưỡng, ngắn hạn tin học, lái xe ôtô, mô tô, kỹ năng mềm...

3. Phối hợp với doanh nghiệp tổ chức triển lãm, tuyên truyền quảng cáo, hội chợ việc làm, phỏng vấn.v.v...

4. Thu hút các nguồn vốn đầu tư của các doanh nghiệp trong việc đào tạo bồi dưỡng cho học sinh, sinh viên

5. Thu hút các nguồn vốn học bổng của các doanh nghiệp cho học sinh, sinh viên học giỏi vượt khó và các đối tượng chính sách khác

6. Hỗ trợ cho học sinh, sinh viên học thêm các văn bằng, chứng chỉ nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm và tự tạo việc làm.


bangron.jpg