Sidebar

Giới thiệu hoạt động Khoa học Công nghệ

Công tác nghiên cứu khoa học được xem là một nhiệm vụ quan trọng của Nhà trường. Trong những năm qua đã có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học tham gia bảo vệ ở nhiều cấp. Đặc biệt, từ năm 2008 đến năm 2014, đã có 09 đề tài Khoa học Công nghệ (KHCN) cấp Bộ, 17 đề tài KHCN cấp Đại học Đà Nẵng, 159 đề tài KHCN cấp cơ sở.

PGS.TS Trần Văn Nam - Giám đốc Đại học Đà Nẵng đến thăm gian triển lãm của Trường Cao đẳng Công nghệ 
tại Ngày hội Sáng tạo Tp. Đà Nẵng năm 2013
Nhiều đề tài nổi bật, đã được đưa vào ứng dụng trong thực tiễn như: đề tài Máy uốn đai thép tự động, đề tài Hệ thống giám sát thông minh, đề tài Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị cảm biến nhiệt độ cảnh báo tình trạng sốt cao ở trẻ em... và nhiều đề tàimang tính ứng dụng cao trong việc chế tạo thiết bị phục vụ đào tạo thực hành, thí nghiệm. 
Phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học luôn được quan tâm đúng mức. Từ năm 2008 đến năm 2014, đã có 136 đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học, mang tính thực tiễn cao, được áp dụng trong học tập và cuộc sống. Đã có 2 đề tài đạt giải thưởng Vifotech, 1 đề tài đạt giải ba sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc, được Bộ Giáo dục & Đào tạo tặng bằng khen, 01 đề tài của cán bộ trẻ đạt giải nhất Loa thành, 01 đề tài đạt giải 3 tại Ngày hội Sáng tạo Tp. Đà Nẵng năm 2013.

Hội nghị sinh viên Nghiên cứu khoa học
Lĩnh vực chuyển giao công nghệ được Nhà trường đặc biệt quan tâm. Đây một trong những thước đo đánh giá chất lượng, tính ứng dụng thực tiễn của các công trình nghiên cứu, một kênh có thể tạo nguồn thu và quảng bá cho hình ảnh của Nhà trường. Một số sản phẩm từ các công trình nghiên cứu, đề tài khoa học của cán bộ nhà trường đã được sử dụng ở các đơn vị trong ĐHĐN và doanh nghiệp.

Cuộc thi Sáng tạo Robot CĐ Công nghệ năm 2014 
Hoạt động KHCN được cán bộ và sinh viên của trường thực hiện song song với nhiệm vụ giảng dạy và học tập, gắn liền với các lĩnh vực công nghệ mà Nhà trường đang đào tạo. Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động này trong việc mang lại những lợi ích về tăng cường nguồn lực (cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ,...), giúp Nhà trường thực hiện tốt sứ mệnh và nhiệm vụ chính trị, trong thời gian qua, Nhà trường đã đẩy mạnh hoạt động KHCN bằng cách xây dựng kế hoạch hằng năm, có những chính sách khuyến khích, động viên cán bộ và SV tham gia, tổ chức những hoạt động hỗ trợ,... Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi theo hướng ưu tiên cho các đề tài nghiên cứu có tính ứng dụng thực tiễn, trong đó có những đề tài phục vụ cho hoạt động đào tạo và quản lý của Nhà trường, khuyến khích và hỗ trợ cho cán bộ trong việc thực hiện chuyển giao công nghệ, áp dụng kết quả nghiên cứu vào thực tế.