Sidebar

 

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn hiện nay

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn hiện nay

Tổ chức cuộc thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2021-2022

Tổ chức cuộc thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2021-2022

Về việc điều chỉnh thời gian cho sinh viên trở lại học tập trực tiếp

Về việc điều chỉnh thời gian cho sinh viên trở lại học tập trực tiếp

Thông báo Về việc triển khai cho sinh viên chính quy trở lại học tập trực tiếp

Thông báo Về việc triển khai cho sinh viên chính quy trở lại học tập trực tiếp

Công văn số 4055/ĐHĐN-HSSV về việc tổ chức dạy học trực tiếp cho sinh viên ĐHĐN

Công văn số 4055/ĐHĐN-HSSV về việc tổ chức dạy học trực tiếp cho sinh viên ĐHĐN

Phân công nhiệm vụ của Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa -Đại học Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2017-2022

Phân công nhiệm vụ của Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa -Đại học Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2017-2022

Tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, đợt 2 năm 2021

Tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, đợt 2 năm 2021

Thông báo Kết quả thi tuyển các chức danh lãnh đạo Viện Nghiên cứu Sáng tạo và Khởi nghiệp trực thuộc Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, ĐHĐN

Thông báo Kết quả thi tuyển các chức danh lãnh đạo Viện Nghiên cứu Sáng tạo và Khởi nghiệp trực thuộc Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, ĐHĐN

Thông báo Về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

Thông báo Về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

Các thông báo khác...