Sidebar

 

Thông báo số 2 về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị thuộc Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật năm 2024

Thông báo số 2 về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị thuộc Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật năm 2024

Thông báo tuyển sinh đi học tại Ru-ma-ni năm 2024

Thông báo tuyển sinh đi học tại Ru-ma-ni năm 2024

Thông báo về việc đăng ký tham dự Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2024

Thông báo về việc đăng ký tham dự Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2024

Thông báo số 1 về việc viết bài tham dự Hội thảo Quốc gia về khoa học giáo dục năm 2024

Thông báo số 1 về việc viết bài tham dự Hội thảo Quốc gia về khoa học giáo dục năm 2024

Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị thuộc Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật năm 2024

Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị thuộc Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật năm 2024

Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2024 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2024 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

Thông báo về việc nộp lưu chiểu đồ án tốt nghiệp sinh viên năm học 2023-2024

Thông báo về việc nộp lưu chiểu đồ án tốt nghiệp sinh viên năm học 2023-2024

Công văn về việc cử nhân sự phụ trách Ban Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Đà Nẵng

Công văn về việc cử nhân sự phụ trách Ban Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Đà Nẵng

Thông báo Thể lệ Cuộc thi sinh viên với văn hóa đọc theo chủ đề "Sinh viên UD-UTE đọc sách để kiến tạo tương lai"

Thông báo Thể lệ Cuộc thi sinh viên với văn hóa đọc theo chủ đề "Sinh viên UD-UTE đọc sách để kiến tạo tương lai"

Các thông báo khác...