Sidebar

 

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức (Vòng 1) trong kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức (Vòng 1) trong kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021

Thông báo quyết định về việc ban hành Thể lệ Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2021

Thông báo quyết định về việc ban hành Thể lệ Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2021

Thông báo về việc phân công nhiệm vụ của Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (nhiệm kỳ 2020-2025)

Thông báo về việc phân công nhiệm vụ của Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (nhiệm kỳ 2020-2025)

Thông báo về việc thay đổi thời gian nộp bài dự thi Cuộc thi tác phẩm truyền thông UTE - UD năm 2021

Thông báo về việc thay đổi thời gian nộp bài dự thi Cuộc thi tác phẩm truyền thông UTE - UD năm 2021

Thông báo quyết định Công nhận hoạt động của Tổ chức Agency for Quality Assurance through Accreditation of Study Programmes (AQAS) tại Việt Nam

Thông báo quyết định Công nhận hoạt động của Tổ chức Agency for Quality Assurance through Accreditation of Study Programmes (AQAS) tại Việt Nam

Thông báo quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng xét công nhận sáng kiến Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông báo quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng xét công nhận sáng kiến Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hướng dẫn về việc tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2020-2021

Hướng dẫn về việc tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2020-2021

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung

Thông báo tuyển dụng nhân sự Công ty Cổ phần Thương mại và Phát triển Năng lượng Việt

Thông báo tuyển dụng nhân sự Công ty Cổ phần Thương mại và Phát triển Năng lượng Việt

Các thông báo khác...