Sidebar

 

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022

Thông báo về việc kê khai thông tin tham gia Bảo hiểm y tế bắt buộc đối với sinh viên, năm học 2022-2023

Thông báo về việc kê khai thông tin tham gia Bảo hiểm y tế bắt buộc đối với sinh viên, năm học 2022-2023

Khảo sát năng lực tiếng Anh cho sinh viên trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy

Khảo sát năng lực tiếng Anh cho sinh viên trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy

Đăng ký tham dự khóa học chủ đề “Phân tích dữ liệu và công bố quốc tế”

Đăng ký tham dự khóa học chủ đề “Phân tích dữ liệu và công bố quốc tế”

Trường Cao đẳng Công thương miền trung tuyển dụng viên chức năm 2022

Trường Cao đẳng Công thương miền trung tuyển dụng viên chức năm 2022

Thông báo Kết quả cuộc thi Tác phẩm truyền thông UTE-UD năm 2021

Thông báo Kết quả cuộc thi Tác phẩm truyền thông UTE-UD năm 2021

Khám sức khỏe cho sinh viên khóa 2022 (thay cho thông báo số 636 ký ngày 10 tháng 10 năm 2022 )

Khám sức khỏe cho sinh viên khóa 2022 (thay cho thông báo số 636 ký ngày 10 tháng 10 năm 2022 )

Thông báo về việc khám sức khỏe cho sinh viên khóa 2022

Thông báo về việc khám sức khỏe cho sinh viên khóa 2022

Tuyển sinh đào tạo trình độ đại học đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp đại học trở lên tại Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an nhân dân, Bộ Công an

Tuyển sinh đào tạo trình độ đại học đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp đại học trở lên tại Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an nhân dân, Bộ Công an

Các thông báo khác...