Sidebar

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019

Thông báo về việc Tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019

Thông báo về việc phun thuốc diệt côn trùng phòng chống dịch bệnh

Thông báo về việc phun thuốc diệt côn trùng phòng chống dịch bệnh

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2019

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2019

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

Thông báo lớp tổ chức lớp Bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và chuyên viên chính, học ngoài giờ hành chính

Thông báo lớp tổ chức lớp Bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và chuyên viên chính, học ngoài giờ hành chính

Thông báo kết quả trúng tuyển và ký hợp đồng làm việc

Thông báo kết quả trúng tuyển và ký hợp đồng làm việc

Quyết định về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2018

Quyết định về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2018

Thông báo về việc khám sức khỏe cho sinh viên khóa 2018 thứ 7 ngày 27/10/2018

Thông báo về việc khám sức khỏe cho sinh viên khóa 2018 thứ 7 ngày 27/10/2018

Thông báo những sinh viên đã có Bảo hiểm y tế từ tháng 10/2018

Các sinh viên có tên trong danh sách như sau:

Các bài khác...