Sidebar

Thông báo tuyển dụng của Công ty TNHH MTV ADO Việt Nam

Thông báo tuyển dụng của Công ty TNHH MTV ADO Việt Nam

Thông tin tuyển dụng của công ty CP xây lắp điện Đà Nẵng

Thông tin tuyển dụng của công ty CP xây lắp điện Đà Nẵng

Thông tin tuyển dụng việc làm tại Nhật Bản của công ty Esuhai tháng 3/2017

Thông tin tuyển dụng việc làm tại Nhật Bản của công ty Esuhai tháng 3/2017

Tuyển sinh Đào tạo ngắn hạn các lớp Hàn-Gò-Tiện

Lớp Hàn Tiện, Lớp Gò Hàn, Lớp Hàn ( Hàn Điện- Hàn Hơi) sẽ Khai giảng vào ngày 4 tháng 10 năm 2016.

Thông báo tuyển dụng lao động của Công ty cổ phần thép Đà Nẵng

Công ty cổ phần thép Đà Nẵng tuyển dụng Trung cấp, cao đẳng các chuyên ngành cơ khí, điện.

Thông báo tuyển dụng làm việc tại Nhật Bản

Ngành nghề tuyển dụng: cơ khí (phay, tiện); Lắp ráp điện tử; Kỹ sư cơ khí.

Thông báo Chiêu sinh Khóa 1 các Lớp đào tạo ngắn hạn ngành Điện-Điện tử

Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng & Tư vấn Kỹ thuật Công nghệ phối hợp với Khoa Điện thông báo chiêu sinh Khóa 1 các Lớp đào tạo ngắn hạn ngành Điện- Điện tử. Liên hệ & đóng học phí (trước ngày 08/04/2016). Địa điểm: Văn phòng Khoa Điện - Điện thoại: 05113.894.882. Thời gian: 8h00 – 17h00 các ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 hằng tuần.

Các bài khác...