Sidebar

Quy định mới của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và nghỉ hưu trước tuổi

Quy định mới của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và nghỉ hưu trước tuổi

Thông tư 03/2021/TT-BNV do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Thông tư 03/2021/TT-BNV do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Hướng dẫn về việc tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2020-2021

Hướng dẫn về việc tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2020-2021

Tổ chức hoạt động “Đồng hành, chia sẻ, gắn kết yêu thương”

Tổ chức hoạt động “Đồng hành, chia sẻ, gắn kết yêu thương”

Kế hoạch tham gia Liên hoan văn nghệ cán bộ, viên chức Đại học Đà Nẵng lần thứ XII - 2021

Kế hoạch tham gia Liên hoan văn nghệ cán bộ, viên chức Đại học Đà Nẵng lần thứ XII - 2021

Lịch thi đấu môn bóng đá hội thao khối thi đua các trường đại học tại thành phố Đà Nẵng năm 2021

Lịch thi đấu môn bóng đá hội thao khối thi đua các trường đại học tại thành phố Đà Nẵng năm 2021

Lịch thi đấu giải cầu lông hội thao khối thi đua các trường Đại học tại Đà Nẵng năm 2021

Lịch thi đấu giải cầu lông hội thao khối thi đua các trường Đại học tại Đà Nẵng năm 2021

Nghị định 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

Nghị định 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

Kế hoạch triển khai tháng công nhân 2021

Kế hoạch triển khai tháng công nhân 2021

Các bài khác...