Sidebar

Tổ chức hoạt động “Đồng hành, chia sẻ, gắn kết yêu thương”

Tổ chức hoạt động “Đồng hành, chia sẻ, gắn kết yêu thương”

Kế hoạch tham gia Liên hoan văn nghệ cán bộ, viên chức Đại học Đà Nẵng lần thứ XII - 2021

Kế hoạch tham gia Liên hoan văn nghệ cán bộ, viên chức Đại học Đà Nẵng lần thứ XII - 2021

Lịch thi đấu môn bóng đá hội thao khối thi đua các trường đại học tại thành phố Đà Nẵng năm 2021

Lịch thi đấu môn bóng đá hội thao khối thi đua các trường đại học tại thành phố Đà Nẵng năm 2021

Lịch thi đấu giải cầu lông hội thao khối thi đua các trường Đại học tại Đà Nẵng năm 2021

Lịch thi đấu giải cầu lông hội thao khối thi đua các trường Đại học tại Đà Nẵng năm 2021

Nghị định 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

Nghị định 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

Kế hoạch triển khai tháng công nhân 2021

Kế hoạch triển khai tháng công nhân 2021

Nghị quyết Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030

Nghị quyết Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030

Quyết định 359/QĐ-TTg về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Quyết định 359/QĐ-TTg về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Kế hoạch tổ chức giải bóng chuyền nam nữ chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Kế hoạch tổ chức giải bóng chuyền nam nữ chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Các bài khác...