Sidebar

Thông báo mức tạm thu học phí năm học 2022-2023

Thông báo mức tạm thu học phí năm học 2022-2023

Thông báo mức thu học phí năm học 2018 - 2019

Thông báo mức thu học phí năm học 2018 - 2019

Thông báo hoàn trả BHYT của SV theo QĐ 527/QĐ-BHXH ngày 19/12/17

Thông báo hoàn trả BHYT của SV theo QĐ 527/QĐ-BHXH ngày 19/12/17

Thông báo về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2017

Thông báo về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2017

Thông báo hoàn trả BHYT 2017-2018

Phòng Kế hoạch Tài chính Trường Cao đẳng Công nghệ xin thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 2017 về việc hoàn trả tiền bảo hiểm y tế năm học 2017-2018 Từ ngày 12/9/2017 Địa điểm: Phòng Kế hoạch – Tài chính.

THÔNG BÁO QUI TRÌNH THANH TOÁN TẠM ỨNG THEO QCCTNB 2016

Để đáp ứng yêu cầu quản lý tài chính, tăng cường quản lý kiểm soát chi Ngân sách nhà nước, nhằm đảm bảo cho công tác tài chính đúng thủ tục, thời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ thanh toán, Phòng Kế hoạch - Tài chính hướng dẫn một số thủ tục và quy trình thanh toán như tập tin đính kèm.

Mẫu đơn xin tạm hoãn nộp học phí

Mẫu đơn xin tạm hoãn nộp học phí

Thông báo Học bổng "Thử thách DCT" và Học bổng khuyến học HK115

Thông báo về Học bổng "Thử thách DCT" và Học bổng khuyến khích học tập trong học kỳ I, năm học 2015-2016.

Thông báo về việc thu bổ sung học phí học kỳ I năm 2015 - 2016

Trường Cao đẳng Công nghệ thông báo về việc thu bổ sung học phí học kỳ I năm 2015 - 2016

Các bài khác...