Sidebar

Thông báo hoàn trả BHYT 2017-2018

12 THÁNG 09 2017
Phòng Kế hoạch Tài chính Trường Cao đẳng Công nghệ xin thông báo đến toàn thể sinh viên khóa 2017 về việc hoàn trả tiền bảo hiểm y tế năm học 2017-2018

1.       Đối với các sinh viên có tên trong danh sách đợt1 hoàn trả BHYT từ ngày 12/9/2017 đính kèm. Địa điểm: Phòng Kế hoach – Tài chính. Khi đi nhớ mang chứng minh nhân dân để nhận lại tiền.

2.       Đối với các sinh viên có tên trong danh sách đợt sau: Sinh viên phải đăng ký hoàn trả BHYT bằng cách nộp bản photo BHYT tại phòng Y tế_ Cô chi (bên cạnh Khoa Hóa) để có tên cập nhật danh sách hoàn trả đợt 2. 

Stt

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Giới tính

Mã thẻ BHYT
(đủ 15 ký tự)

Nơi KCB
ban đầu (5 ký tự)

Lớp

Địa chỉ (ghi trên thẻ)

 

Số tiền chi trả

Ký nhận

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ ngày

Đến ngày

 

1

Bùi Duy Chiến

4/20/1997

Nam

DK2510200207294

51-070

7605

Bình sơn quảng ngãi

1/1/2017

12/31/2017

491,400

2

Bùi Văn Hiếu

5/5/1999

Nam

BT2510000700006

51-014