Sidebar

Thể lệ và Luật thi đấu Cuộc thi sáng tạo Robot CĐCN lần thứ III - năm 2016

Vào đầu năm học 2015-2016, Trường Cao đẳng Công nghệ đã phát động Cuộc thi "Sáng tạo Robot 2016 (lần III)" dành cho học sinh - sinh viên (HS-SV) đang theo học tại Nhà trường với chủ đề “Cá chép hóa Rồng”.

Thông báo về việc tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt 1 - tháng 4 năm 2015

Thực hiện Thông báo só 973, ngày 05/3/2015 của Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) về việc triệu tập lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt 1 năm 2015 ...

Thông báo V/v tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành trung ương Đảng (khóa XI)

Đảng ủy Trường Cao đẳng Công nghệ tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành trung ương Đảng (khóa XI) cho toàn thể cán bộ viên chức của trường, cụ thể như sau:

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị công tác phát triển Đảng trong sinh viên

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ/ĐU ngày 3 tháng 01 năm 2012, Đảng ủy Trường Cao đẳng Công nghệ tổ chức Hội nghị công tác phát triển Đảng trong sinh viên nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân và đề ra một số giải pháp nhằm tăng cường hơn nữa công tác phát triển Đảng trong sinh viên của Đảng bộ.

Thông báo Tổ chức Lễ Kỷ niệm Ngày thành lập Đảng CSVN (3/2), Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2011

Đảng ủy Trường Cao đẳng Công nghệ tổ chức Lễ Kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2), Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2011 và tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành trung ương Đảng (khóa XI), cụ thể như sau:

Thông báo về việc triệu tập Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2011 cho sinh viên trường CĐCN

Đảng uỷ Đại học Đà Nẵng phối hợp với Đảng uỷ Trường Cao đẳng Công nghệ tổ chức Lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam cho học sinh sinh viên (HSSV) ưu tú của Trường Cao đẳng Công nghệ. Kế hoạch như sau:

Các bài khác...