Sidebar

Thông báo về việc triệu tập Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2011 cho sinh viên trường CĐCN

06 THÁNG 08 2014

ĐẢNG BỘ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
ĐẢNG ỦY TR. CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 11 năm 2011

THÔNG BÁO
V/v triệu tập Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2011

Đảng uỷ Đại học Đà Nẵng phối hợp với Đảng uỷ Trường Cao đẳng Công nghệ tổ chức Lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam cho học sinh sinh viên (HSSV) ưu tú của Trường Cao đẳng Công nghệ. Kế hoạch như sau:
1. Thời gian học:
02 ngày (03&04.12.2011); bắt đầu lúc 8g00 ngày 03.12.2011.
2. Địa điểm:
Hội trường Trường Cao đẳng Công nghệ, 48 Cao Thắng
3. Tài liệu:
Học sinh sinh viên đi học mua sách “Tài liệu học tập chính trị cho học viên lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng” NXB Chính trị Quốc gia, năm 2011, đảm bảo 1 người/1cuốn (liên hệ cô Phương - VP Đoàn TNCSHCM Trường).
Học viên cần mang theo giấy bút để ghi chép và làm bài thu hoạch (sử dụng giấy viết bài thu hoạch là giấy thi tuyển sinh).
Học viên viết bài thu hoạch và nộp ngay tại lớp. Học viên nào vắng 01 buổi sẽ không được làm bài thu hoạch và không được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khoá học. Học viên ngồi đúng theo số ghế đã quy định.
Đảng uỷ yêu cầu các Chi bộ và Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của Trường thông báo đến toàn thể học viên đã được các đơn vị giới thiệu và lập danh sách đi học đông đủ và đúng giờ quy định.
Ghi chú: - Số ghế ngồi theo số thứ tự của danh sách niêm yết
- Học viên có mặt tại Hội trường vào lúc 7g30 và 13g30 để Ban tổ chức lớp học điểm danh

BAN TỔ CHỨC

--------------------------------------------------

DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN HỌC LỚP NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG + VỊ TRÍ SỐ GHẾ NGỒI TẠI LỚP HỌC >>

Các bài khác...