Sidebar

Thông báo Chiêu sinh Khóa 1 các Lớp đào tạo ngắn hạn ngành Điện-Điện tử

Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng & Tư vấn Kỹ thuật Công nghệ phối hợp với Khoa Điện thông báo chiêu sinh Khóa 1 các Lớp đào tạo ngắn hạn ngành Điện- Điện tử. Liên hệ & đóng học phí (trước ngày 08/04/2016). Địa điểm: Văn phòng Khoa Điện - Điện thoại: 05113.894.882. Thời gian: 8h00 – 17h00 các ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 hằng tuần.

Điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 2 vào trường CĐCN năm 2012

Điểm chuẩn trúng tuyển NV2 vào CĐCN là 12.5. Điểm chuẩn ngành CNKT Điện-điện tử và CNKT Xây dựng là 13.5, ngành CNTT là 13, các ngành khác là 12.5.

Thông báo tuyển sinh liên thông từ CĐ lên ĐH của Học viện công nghệ BCVT

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông cơ sở Tp. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh từ cao đẳng liên thông lên đại học các ngành Điện tử viễn thông, công nghệ thông tin và quản trị kinh doanh....

Thông báo về việc viết tham luận cho tọa đàm khoa học về đổi mới phương pháp giảng dạy

Nhằm mục đích đổi mới phương pháp dạy - học, nâng cao chất lượng đào tạo, và để xây dựng nhà trường đạt tiêu chuẩn kiểm định tốt theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân

Trường CĐCN thông báo tuyển sinh Chương trình đào tạo chất lượng cao

Thực hiện Quyết định số 5002/ĐHĐN-ĐT ngày 15/9/2011 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Bắt đầu từ năm học 2011-2012, Trường Cao đẳng Công nghệ triển khai tổ chức đào tạo “Chương trình chất lượng cao” cấp Cao đẳng. Chương trình gồm các nội dung sau:

Quyết định ban hành chuẩn đầu ra đối với bậc giáo dục và đào tạo cử nhân cao đẳng khóa 2011 của trường Cao đẳng Công nghệ

Điều 1: Ban hành Chuẩn đầu ra của 15 ngành bậc giáo dục và đào tạo cử nhân cao đẳng (có quy định chi tiết kèm theo). Điều 2: Phòng Đào tạo, Tổ Khảo thí và Đảm bảo chất lượng có trách nhiệm phối hợp phổ biến, kiểm tra và giám sát việc thực hiện theo quy định chuẩn đầu ra đối với bậc giáo dục và đào tạo cử nhân cao đẳng kể từ khóa 2011.

Các bài khác...