Sidebar

Thông báo về việc viết tham luận cho tọa đàm khoa học về đổi mới phương pháp giảng dạy

06 THÁNG 08 2014
Nhằm mục đích đổi mới phương pháp dạy - học, nâng cao chất lượng đào tạo, và để xây dựng nhà trường đạt tiêu chuẩn kiểm định tốt theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân, ....
Nội dung chi tiết ...

Các bài khác...