Sidebar

Trường CĐCN thông báo tuyển sinh Chương trình đào tạo chất lượng cao

06 THÁNG 08 2014

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ

 

THÔNG BÁO
Tuyển sinh Chương trình đào tạo Chất lượng cao

 

Thực hiện Quyết định số 5002/ĐHĐN-ĐT ngày 15/9/2011 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Bắt đầu từ năm học 2011-2012, Trường Cao đẳng Công nghệ triển khai tổ chức đào tạo “Chương trình chất lượng cao” cấp Cao đẳng. Chương trình gồm các nội dung sau:
1. Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật điện
2. Hình thức đào tạo: Chính qui tập trung theo học chế tín chỉ
3. Số lượng sinh viên: Lớp được tổ chức từ 36 đến 40 sinh viên
4. Đối tượng tuyển chọn: Sinh viên đã trúng tuyển NV1, NV2 vào trường Cao đẳng Công nghệ, năm học 2011-2012
5. Điều kiện học tập:
- Học theo chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật điện (Chuyên ngành Tự động hóa) đang ban hành tại trường;
- Tăng cường học phần Tiếng Anh (20 tín chỉ) với giảng viên giỏi được đào tạo ở nước ngoài, nhiều kinh nghiệm;
- Một số học phần chuyên môn được giảng dạy bằng tiếng Anh hoặc lồng ghép và trình chiếu slide bằng Tiếng Anh;
- Giảng viên có trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ và có ít nhất 10 năm kinh nghiệm giảng dạy;
- Lớp học được tổ chức riêng có trang bị các phương tiện giảng dạy mới và phòng học có điều hoà nhiệt độ;
- Chia nhóm thí nghiệm và thực hành ít sinh viên (3 - 4 Sinh viên);
- Sinh viên đạt loại xuất sắc, giỏi sẽ được xem xét cấp học bổng, giảm học phí, theo Quy
định riêng.
6. Các ưu tiên:
- Ưu tiên giáo trình tài liệu học tập tại Thư viện
- Ưu tiên tham gia chương trình liên kết đào tạo đại học liên thông với nước ngoài, các chương trình hợp tác song phương trao đổi sinh viên…
7. Về mức học phí: gấp 2 lần học phí của các lớp bình thường,
8. Cách tuyển chọn:
Tất cả sinh viên có nhu cầu học tập theo chương trình chất lượng cao đều được quyền đăng ký dự tuyển. Tham gia kiểm tra Tiếng Anh đầu vào chung toàn trường, tham gia kỳ thi Tiếng Anh riêng cho những sinh viên đã đăng ký tham gia chương trình chất lượng cao.
Điểm xét chọn là Tổng điểm 3 môn thi tuyển sinh, điểm kiểm tra Tiếng Anh đầu vào và điểm thi Tiếng Anh lớp Chất lượng cao (Hệ số 2).
Vậy thông báo đến tất cả sinh viên toàn trường được biết và đăng ký tham gia.
Nhận phiếu đăng ký, điền thông tin và nộp lại tại phòng đào tạo, trước ngày 07/10/2011.
 

 

Ngày 26 tháng 9 năm 2011
      HIỆU TRƯỞNG

TS. Võ Như Tiến

Nội dung chi tiết Thông báo>>  

Các bài khác...