Sidebar

Thông báo về việc nhận Phiếu yêu cầu phúc khảo bài thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2018 - 2019

Thông báo về việc nhận Phiếu yêu cầu phúc khảo bài thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2018 - 2019

Thăm dò dư luận để xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2016

Thăm dò dư luận để xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2016

Thông báo tuyển dụng tại khu phức hợp Chu Lai – Trường Hải

1. Chuyên viên kỹ thuật sản xuất: Số lượng 30 người Mô tả công việc: • Tính toán, thiết kế và xây dựng tiêu chuẩn cho những công việc đảm nhiệm. • Xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong sản xuất. • Cải tiến kỹ thuật, lay out, … nâng cao năng xuất và chất lượng sản phẩm. • Lập quy trình sử dụng máy móc thiết bị trong nhà máy.

Thông báo về danh sách giảng viên biên soạn NHCHT học kỳ 2 năm học 2014 - 2015

Phòng Khảo thí, ĐBCLGD, Thanh tra và Pháp chế thông báo danh sách giảng viên biên soạn NHCHT học kỳ 2 năm học 2014 - 2015

Các bài khác...