Sidebar

Thông báo những sinh viên đã có Bảo hiểm y tế từ tháng 10/2018

09 THÁNG 10 2018
Các sinh viên có tên trong danh sách dưới đây đã có bảo hiểm y tế từ tháng 10 đến cuối năm 2018.
Từ ngày 01.10.2018 sẽ không in thẻ bảo hiểm y tế mà chỉ có gia hạn thêm thời gian thôi và thẻ đó sẽ dùng suốt đời.
Nếu có thắc mắc liên hệ phòng y tế nhà trường.
Nếu các sinh viên chưa đăng ký Bảo hiểm y tế thì đăng ký tại đây>>>

1-1b.jpg
1-2b.jpg
1-3.jpg
1-4.jpg
1-5.jpg

Các bài khác...